J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos

Socialinės paramos skyriaus vedėjos 2019 metų veiklos uždaviniai

1. Tęsti socialinių paslaugų poreikio vertinimą.

2. Einamuose metuose teikti siūlymus SADM ruošiamų įstatymų ir poįstatyminių aktų projektams, užtikrinti savalaikį teisės aktų projektų teikimą savivaldybės Tarybai ir administracijos direktoriui.