J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjos 2019 metų veiklos uždaviniai


1. Kontroliuoti 2019-2021 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimą bei 2020-2022 m. strateginio veiklos plano rengimą.

2. Kontroliuoti Kėdainių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. rengimą

3. Kontroliuoti projektų, vykdomų pagal  2014–2020 m. laikotarpio Europos Sąjungos finansavimo laikotarpį bei pagal 2014−2020 m. Kauno regiono integruotų teritorijų vystymo programą, savalaikį įgyvendinimą.

4. Kontroliuoti 2020-2021 m. valstybės investicijų programos projektų savalaikį teikimą šakinėms ministerijoms.