J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Teisės ir personalo skyriaus vedėjo 2019 metų veiklos uždaviniai

1. Pagal įgaliojimus atstovauti savivaldybei visų institucijų teismuose, ginant jos interesus civilinėse, administracinėse ir baudžiamosiose bylose. Pagal poreikį, teisės aktų nustatyta tvarka rengti procesinius dokumentus ir jų priedus visoms teismų instancijoms, esant reikalui, teikti pasiūlymus ir išvadas dėl žemesniųjų instancijų teismų procesinių dokumentų apskundimo  aukštesnių instancijų teismams.

2. Tikrinti ir savo parašu vizuoti savivaldybės administracijos padalinių parengtų  Tarybos  sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektų atitikimą galiojančių norminių aktų reikalavimams ir juos pagrindžiančios medžiagos (priedų) sukomplektavimą, teikti išvadas dėl jų teisėtumo savivaldybės administracijos direktoriui, merui Tarybai.

3. Parengti Kėdainių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento projektą.

4. Parengti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatų projektą, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašą.