J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo 2019 metų veiklos uždaviniai

1. Vadovaujantis LR ANK ir Savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktais įgaliojimais organizuoti  administracinių nusižengimų protokolų surašymą  ir administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimą.

2. Remdamasis surinkta informacija, organizuoti patikrinimus, specialiąsias priemones, reidus, teikti pasiūlymus, išvadas Kėdainių rajono savivaldybės vadovams.

3. Bendradarbiauti su policija ir kitomis teisėsaugos institucijomis viešosios tvarkos užtikrinimo srityje.

4. Atsižvelgiant į teisinės bazės pakeitimus, teikti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl  Savivaldybės teisės aktų, reglamentuojančių viešąją tvarką pakeitimo.