J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjos 2019 metų veiklos uždaviniai

1. Organizuoti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos numatytus vykdyti viešuosius pirkimus, užtikrinant, kad būtų laikomasi Viešųjų pirkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, rajono savivaldybės Tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų viešųjų pirkimų organizavimo klausimais.
2. Rengti ir teikti Viešųjų pirkimų tarnybai teisės aktų nustatyta tvarka statistines Kėdainių rajono savivaldybės administracijos įvykdytų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų ataskaitas, užtikrinant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų dėl ataskaitų pateikimo įgyvendinimą.
3. Analizuoti viešųjų pirkimų organizavimą, teikti pasiūlymus dėl jo tobulinimo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
4. Atsižvelgiant į teisinės bazės pakeitimus, teikti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių pakeitimų.
5. Užtikrinant sklandų viešųjų pirkimų vykdymą, teikti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos ir jos padalinių (seniūnijų) specialistams metodinę pagalbą viešųjų pirkimų organizavimo srityje, suorganizuoti vieną seminarą (mokymus).
6. Bendradarbiauti su kitų įstaigų tarnautojais, sprendžiant praktinius viešųjų pirkimų vykdymo klausimus.