J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo 2019 metų veiklos uždaviniai

1. Vykdyti žalos aplinkai prevenciją: įgyvendinant projektą „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Kėdainių miesto aglomeracijoje“, kuriuo siekiama pašalinti miesto nuotekų valymo direktyvos 91/271/EEB pažeidimus. Įgyvendinus projektą prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros Kėdainių mieste bus prijungta 120 individualių gyvenamųjų namų. Taip pat įgyvendinti projektą „Potvynių rizikos mažinimas Kėdainių mieste“, kuriuo siekiama įgyvendinant potvynių rizikos mažinimo priemones Kėdainiuose, minimizuoti neigiamas klimato kaitos pasekmes ir mažinti ekosistemų bei šalies ūkio pažeidžiamumą sodininkų bendrijose „Užuovėja“ ir „Justinava“.

2. Vadovauti su skyriaus veikla susijusių komisijų darbui ir dalyvauti komisijų (darbo grupių) darbe. Vadovauti ir dalyvauti „Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo“; „Dėl sausros padarinių žemės ūkio pasėliams ir augalams įvertinimo“; „Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros“; „Dėl šalnų padarinių soduose ir uogynuose įvertinimo“ komisijose. Dalyvauti „Finansinės paramos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įgyvendinti“ komisijoje ir „Darbo grupėje pasiūlymams teikti dėl ūkinėje veikloje skleidžiamų kvapų koncentracijos mažinimo Kėdainių mieste ir rajone“.