J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Zemerdos ir Kėdainių 25-erių metų bendradarbiavimo jubiliejus

Kėdainių rajono savivaldybės meras Rimantas Diliūnas su savivaldybės oficialia delegacija išvyko į Vokietiją, į Zemerdą (Sömmerda). Čia  birželio 13−16 dienomis bus švenčiama Miesto gimtadienio šventė, kartu bus paminėtas ir 25-erių metų Kėdainių ir Zemerdos miestų bendradarbiavimo jubiliejus. Kartu su  savivaldybės delegacija  vyksta ir Kėdainių muzikos mokyklos bigbendas (vadovas Robertas Šulcas).

Šventės metu vyks konferencija „Efektyvių struktūrinių miesto planavimo priemonių taikymas Zemerdos senamiestyje, padedant ES“. Mūsų delegacijos atstovai ketina dalyvauti ir šiame renginyje. Paskui bus pasikeista nuomonėmis ir patirtimi dėl Europos miestų plėtros skatinimo politikos, gerinant tvarius infrastruktūros veiksnius.

Bendradarbiavimo sutartis su  Vokietijos Zemerdos miestu pasirašyta 1989 m. Savitarpio susitarimu miestai įsipareigojo stiprinti ryšius tarp visų suinteresuotų visuomeninių grupių  kultūros, sporto, socialinėje ir ūkinėje veikloje. Kėdainių ir Zemerdos miestų  bendradarbiavimo sutarties pasirašymo 20-metis prieš 5-erius metus taip pat buvo  iškilmingai paminėtas Vokietijoje. 

O pernai Zemerdoje buvo paminėtas Zemerdos ir Bioblingeno (Vokietija) partnerystės 25-etis. Rajono meras Rimantas Diliūnas į tą šventę taip pat buvo pakviestas ir joje dalyvavo.

Rajono meras Rimantas Diliūnas, prieš išvykdamas į šiųmetę šventę, sakė: „Vykstu į šią šventę, kad  savo paties ir Kėdainių delegacijos vardu, taip pat visų Kėdainių krašto gyventojų vardu pasveikinčiau Zemerdos miesto gyventojus ir svečius su 25-eriais Zemerdos ir Kėdainių miestų partnerystės metais ir Zemerdos miesto švente – Miesto gimtadieniu.

Rugpjūčio mėnesį Zemerdos miesto delegacija ketina dalyvauti mūsų Miesto gimtadienio šventėje. Tada mes dar kartą drauge paminėsime 25-erius bendradarbiavimo ir draugystės metus čia, pas mus.

Manau, kad mūsų susitikimai, diskusijos, dalijimasis patirtimi įvairiose srityse, kultūriniai mainai prisidėjo prie mūsų krašto klestėjimo, gilesnio tarpusavio pažinimo.

Mūsų partnerystė ateityje skatins dar stipresnius  abiejų savivaldos institucijų ir gyventojų tarpusavio ryšius, bendrus sumanymus, įmonių siekius rengti bendrus projektus, norint gauti ir panaudoti Europos Sąjungos fondų finansinę paramąVienas svarbiausių šių sumanymų, bendrų projektų tikslų – abiejų visuomenių, abiejų kultūrų suartinimas.

Viliuosi, kad ypač bus remiami jaunimo mainai ir jų rodomos iniciatyvos švietimo, kultūros ir sporto srityse“.


Rajono meras Rimantas Diliūnas  Zemerdos  merui Ralfui Hauboldtui įteiks skulptoriaus Algirdo Boso sukurtą suvenyrinį ženklą,  atsispindį miestų draugystę.

Interneto svetainėje www.soemmerda.de galima rasti praėjusių metų Zemerdos Miesto šventės nuotraukų (Die Stadt, Fotogalerie, Album: Stadtfest&Auto-Musik-Sommer, Album: Treffen mit Böblingen & Kedainiai 2013).
Projektas "Mes Europoje - mokymasis iš ir su parneriais iš Europos" 


Parengė Rūta Švedienė, Kėdainių rajono savivaldybės vyr. specialistė

Nuotraukoje: susitikimas Zemerdoje praėjusiais metais