J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
PRIEMONIŲ, GERINANČIŲ AMBULATORINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMĄ TUBERKULIOZE SERGANTIEMS ASMENIMS, ĮGYVENDINIMAS KĖDAINIŲ R.

 

Projekto tikslas - mažinti Kėdainių rajono gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo.
Projekto uždavinys - įgyvendinti priemones, gerinančias ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams Kėdainių rajone.
Projekto rezultatas - 54 tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu.

Bendra projekto vertė yra 21 131,76 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos 17 692,00 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 1 584,87 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos 1 584,89 Eur.
Projekto vykdytojas - Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras.