J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos

Energetinį efektyvumą didinančių priemonių diegimas Krakių kultūros centre

 

Projekto pavadinimas

Energetinį efektyvumą didinančių priemonių diegimas Krakių kultūros centre

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas –  Mažinti kultūros įstaigoje suvartojamos energijos sąnaudas, diegiant energetinį efektyvumą didinančias priemones bei kuriant  kokybišką aplinką vykdomai veiklai

Projekto uždaviniai:

1. Diegti energetinį efektyvumą didinančias priemones, įrengiant šildymo sistemą „oras – oras“ .

2. Skatinti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą, įrengiant saulės elektrinę.

Projekto pareiškėjas – Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Laukiami rezultatai

Projekto metu planuojama Krakių kultūros centre įgyvendinti energijos efektyvumo priemones – įrengti ekologiškai ir ekonomiškai efektyvią šildymo sistemą „oras – oras“ bei sumontuoti saulės elektrinę (modulį). 

Įgyvendinimo laikas

2019 m. balandžio mėn. – 2020 m. balandžio mėn.

Projekto vertė

36 627,91 Eur, iš jų 29 302,32 EŽŪFKP ir LR valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės lėšos

 7 325,59Eur

Kontaktiniai asmenys

Aušra Čiukienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8~347) 44 202, el. paštas ausra.ciukiene@kedainiai.lt