J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos

Kėdainių sporto centro infrastruktūros (Parko g. 4, Vilainiai) tobulinimas

 

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo

Projektas „Kėdainių sporto centro infrastruktūros (Parko g. 4, Vilainiai) tobulinimas“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo 09.1.3-CPVA-R-725 priemonę „Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas“.

 

Projekto pavadinimas

Kėdainių sporto centro infrastruktūros (Parko g. 4, Vilainiai) tobulinimas

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projektu siekiama prisidėti prie neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimo. Įgyvendinant projektą adresu Parko g. 4, Vilainių k., Kėdainių  r. sav., bus atliktas Sporto centro sporto salės ir jos prieigų kapitalinis remontas, pritaikant ją skirtingoms sporto šakoms. Pagrindinė projekto problema – nepakankamas neformalaus švietimo ugdymo paslaugų prieinamumas dėl kokybiškų patalpų trūkumo. Siekiant tobulinti neformaliojo švietimo infrastruktūrą, gerinti rajono jaunųjų sportininkų meistriškumą, plėtoti sporto ir bendrąsias kompetencijas bei paslaugų kokybę bus atliktas Sporto centro sporto salės ir jos prieigų kapitalinis remontas bei įsigyjama futbolo, lengvosios atletikos ir sunkiosios atletikos sporto šakų veiklai būtina įranga, baldai ir kt. prekės. Projekto įgyvendinimas prisidės prie neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimo ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimo Kėdainių rajono savivaldybėje.

Laukiami rezultatai

Projekto rezultatas:

1. Sutvarkytas 1 objektas;

2. Įsigytas 1 baldų ir įrangos komplektas, kuris reikalingas kokybiškam neformaliajam ugdymui vykdyti.

Įgyvendinimo laikas

2018 m. rugpjūčio mėn. – 2020 m. vasario mėn.

Projekto vertė

298 223,20 Eur

Savivaldybės lėšos

44 733,48 Eur

Kontaktiniai asmenys

Eglė Šileikė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8~347) 44 205, el. paštas egle.sileike@kedainiai.lt

Aistė Lekečinskienė, Statybos ir turto skyriaus vyr. specialistė, tel. (8~347) 69 522, el. paštas aiste.lekecinskiene@kedainiai.lt