J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas Idėjos
Balsavimas Idėjos
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
PROJEKTAS NR. 05.1.1-APVA-V-006-01-0007 „POTVYNIŲ RIZIKOS MAŽINIMAS KĖDAINIŲ MIESTE“

 

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-V-006 priemonės „Potvynių rizikos valdymas“, su VšĮ Aplinkos projektų valdymo agentūra 2019 m. vasario 19 d. pasirašė projekto „Potvynių rizikos mažinimas Kėdainių mieste " Nr. 05.1.1-APVA-V-006-01-0007 finansavimo sutartį.
Projekto tikslas – įgyvendinant potvynių rizikos mažinimo priemones Kėdainiuose, minimizuoti neigiamas klimato kaitos pasekmes ir mažinti ekosistemų bei šalies ūkio pažeidžiamumą.

Projekto uždavinys - įgyvendinti potvynių rizikos mažinimo priemones Kėdainiuose: paaukštinti pylimą esantį sodininkų bendrijoje „Užuovėja“; įrengti naują pylimą ir sutvarkyti polderio pralaidos reguliatorių (atbulinį vožtuvą) sodininkų bendrijoje „Justinava“.
Projekto rezultatai:
1. Pagerintos gyvenimo kokybės sąlygos, prisidėta prie aplinkos gerinimo.
2. Sutvarkytas ir paaukštintas pylimas, esantis sodininkų bendrijoje "Užuovėja".
3. Sodininkų bendrijoje "Justinava" įrengtas naujas pylimas ir sujungtas su jau esančiais pylimais, sutvarkytas „Justinavos“ polderio pralaidos reguliatorius (atbulinis vožtuvas).
Bendra projekto vertė yra 145 566,50 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos 134 649,00 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos 10 917,50 Eur.
Projekto įgyvendinimo pabaiga planuojama 2021 m. rugsėjo mėn.