J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
PROJEKTAS NR. 08.1.2-CPVA-R-408-21-0001 „SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA KĖDAINIUOSE“

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo


Kėdainių rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" 08.1.2-CPVA-R-408 priemonę „Socialinio būsto fondo plėtra", su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra 2016 m. rugpjūčio 29 d. pasirašė projekto „Socialinio būsto fondo plėtra Kėdainiuose" Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-21-0001 finansavimo sutartį.
Projekto tikslas – išplėsti socialinio būsto fondą Kėdainiuose, siekiant padidinti socialinio būsto prieinamumą asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą.
Pagrindinė problema, kuriai spręsti inicijuotas šis projektas, socialinio būsto trūkumas Kėdainių mieste.
Problemos sprendimo būdas – įsigyti 54 vnt. butų socialiniam būstui (planuojama pirkti trijų kambarių butus – ne mažiau kaip 7 vnt., dviejų kambarių butus – ne mažiau kaip 29 vnt. ir vieno kambario butus – ne mažiau kaip 10 vnt.). Keturi butai būtų pritaikyti žmonėms su negalia.
Tikėtina, kad įgyvendinus projektą padidės galimybės apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą, pagerės minėtų asmenų gyvenimo kokybė, integracija į darbo rinką taip pat bus padidintas Kėdainių rajono savivaldybės socialinio būsto fondas bei socialinio būsto prieinamumas pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms.
Bendra projekto vertė yra 1 139 710,02 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos (Europos regioninės plėtros fondas) 962 585,79 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos 177 124,23 Eur.
Projekto įgyvendinimo pabaiga planuojama 2021 m. birželio mėn.