J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
Kėdainių krašto muziejaus modernizavimas Vilainių kaimo detaliojo plano parengimas Pelėdnagių kaimo detaliojo plano parengimas Sklypų suformavimo prie daugiabučių namų detaliųjų planų parengimas (II etapas) Apytalaukio dvaro viešosios kultūrinio turizmo infrastruktūros plėtra Ramybės skvero sutvarkymas Kėdainiuose Kėdainių mokyklos - darželio „Vaikystė“ pastato modernizavimas Laukagalio gatvės sutvarkymas Paežerių k., Kėdainių raj. Pernaravos seniūnijos pastato remontas Paobelio kaimo detaliojo plano parengimas Tradicinių amatų centro kūrimas Arnetų name Kėdainių lopšelio - darželio "Pasaka" pastato rekonstrukcija Sektorinių studijų bei tyrimų, skirtų tobulinti Kėdainių rajono savivaldybės strateginį plėtros planą, parengimas Kėdainių „Ryto“ pagrindinės mokyklos rekonstrukcija Kėdainių rajono gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo specialiojo plano parengimas Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas Pajieslio kaime Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas Pagirių miestelyje Apleistų (bešeimininkių) pastatų ir jų teritorijų sutvarkymas Kėdainių rajone Kėdainių miesto Gegučių gatvės rekonstrukcija Kėdainių senamiesčio kvartalų detaliųjų planų parengimas (II etapas) Žemėvaldų planų parengimas kaimiškose vietovėse Kėdainių lopšelio – darželio „Pasaka“ pastato rekonstrukcija (energijos taupymo priemonės ir kiti darbai) Labūnavos kaimo detaliojo plano parengimas Žemės sklypų planų, prilyginamų teritorijų planavimo dokumentams, parengimas savivaldybės objektams Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė“ remontas Vaikų darželio pastato pritaikymas slaugos namams Nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas Pavermenyje Kėdainių J. Paukštelio pagrindinės mokyklos ir Kėdainių kalbų mokyklos pastatų rekonstrukcija Kėdainių miesto Respublikos gatvės rekonstrukcija Specialiųjų planų parengimas Krakių ir Šėtos miestelių bendrųjų planų parengimas Kompleksinė Josvainių miestelio viešosios infrastruktūros plėtra Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kėdainių rajone (Josvainiuose, Vainotiškiuose) Žaidimų aikštelių įrengimas kaimo vietovėse Apšvietimo rekonstravimas, išplėtimas ir įrengimas kaimo vietovėse Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Tiskūnuose Šėtos kultūros centro rekonstrukcija Sklypų suformavimo prie daugiabučių namų detaliųjų planų parengimas Kėdainių senamiesčio kvartalų detaliųjų planų parengimas Nestacionarių socialinių paslaugų centro „Saulutė“ steigimas Kėdainių pramoninio parko rinkodaros projektas Kėdainių miesto Budrio gatvės rekonstrukcija Kęstučio gatvės rekonstrukcija Smilgos upelio ir jo krantų gamtosauginis tvarkymas bei išvalymas nuo kenksmingų medžiagų Psichikos dienos stacionaro (centro) įkūrimas VšĮ Kėdainių PSPC Psichikos sveikatos skyriuje Kompleksinė Akademijos miestelio viešosios infrastruktūros plėtra Kėdainių rajono Šėtos vidurinės mokyklos pastato rekonstrukcija Elektroninių priemonių, skirtų įtraukti gyventojus į demokratijos procesus, diegimas Kėdainių rajono savivaldybėje Buvusių pesticidų sandėlių ir jų teritorijų tvarkymas Kėdainių rajono savivaldybėje Kėdainių dumblo apdorojimo įrenginių statyba Šėtos gatvės rekonstrukcija Kėdainių rajono Josvainių vidurinės mokyklos pastato Josvainiuose, Ariogalos g. 19, rekonstravimas Kėdainių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2020 metų parengimas Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kėdainiuose Arnetų namo pritaikymas visuomeninei paskirčiai ir viešiesiems turizmo poreikiams Rekreacinių ir turizmo objektų išdėstymo specialiojo plano parengimas Kėdainių pramoninis parkas Dotnuvos miestelio bendrojo plano parengimas Josvainių miestelio bendrojo plano parengimas Kėdainių rajono savivaldybės vidaus administravimo sistemos tobulinimas Dotnuvėlės upelio ir jo krantų gamtosauginis tvarkymas bei išvalymas nuo kenksmingų medžiagų Kokybės vadybos sistemos diegimas Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas Pernaravos seniūnijos Juodupio sausinimo sistemos magistralinių griovių ir jų statinių rekonstrukcija 1863 m. sukilimo muziejaus rekonstrukcija 1863 m. sukilimo muziejaus rekonstrukcijos techninės dokumentacijos parengimas Inžinerinės infrastruktūros kūrimo Kėdainių miesto pramonės rajone (laisvame plote) II etapo techninės dokumentacijos parengimas Nevėžio upės ir krantų valymas bei gamtosauginis tvarkymas Kėdainių miesto teritorijoje Medekšių gyvenvietės vandentiekio ir buitinių nuotekų surinkimo sistemų įrengimas Dienos socialinės globos ir reabilitacijos centro suaugusiems asmenims su negalia įkūrimas Kėdainių rajone Kėdainių senamiesčio paveldo objektų atstatymas, restauravimas ir pritaikymas viešiesiems turizmo poreikiams bei aktyvaus turizmo infrastruktūros, jungiančios Kėdainių paveldo objektus, sukūrimas Dotnuvos seniūnijos Kruostos, Smilgos, Dotnuvėlės ir Nevėžio sausinimo sistemų nuvedamojo tinklo ir jo statinių statyba ir renovacija Bendrojo plano parengimas Josvainių gatvės rekonstrukcija Tilto per Obelies upelį Juodkiškio gatvėje rekonstrukcija Socialinį darbą dirbančių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas Pelėdnagių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos ir Akademijos ambulatorijų pastatų išorinių atitvarų ir energetikos sistemų rekonstrukcija Kūrybinė jaunimo stovykla ,,Atverkime duris visiems“ Dotnuvėlės ir Smilgos upelių ir jų krantų gamtosauginis tvarkymas bei išvalymas nuo kenksmingų medžiagų Inžinerinės infrastruktūros kūrimas Kėdainių miesto pramonės rajone (laisvame plote) Turizmo vystymo galimybės Nevėžio regione (jungtinis Kauno, Kėdainių ir Panevėžio rajonų savivaldybių projektas) Kuro rūšies pakeitimas ir šilumos tiekimo infrastruktūros modernizavimas Lietuvoje (jungtinis 4 savivaldybių ir 6 įmonių projektas) Kėdainių rajono Gudžiūnų gyvenvietės vandenvalos įrenginių, buitinių nuotekų ir vandentiekio tinklų statyba Kėdainių rajono Aristavos gyvenvietės kanalizavimo linijų ir buities nuotekų įrenginių statyba Kėdainių regioninės turizmo informacinės sistemos ir turizmui palankaus įvaizdžio plano sukūrimas Apytalaukio dvaro renovavimo ir panaudojimo „Via Baltika“ turizmo infrastruktūros plėtrai investicinio projekto ir techninės dokumentacijos parengimas Kėdainių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija, nuotekų ir vandens tiekimo tinklų išplėtimas Nemuno vidurupio baseino projekto pirmasis paketas Terapijos korpuso rekonstrukcija Akademijos vidurinės mokyklos rekonstrukcija "Atžalyno" vidurinės mokyklos pastato rekonstravimas