J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos

Atvirais kasiniais pažeistų žemių sutvarkymas Kėdainių rajone

Finansuojama iš
Europos Sajungos Sanglaudos fondo 

Projektas „Atvirais kasiniais pažeistų žemių sutvarkymas Kėdainių rajone“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“.

Projekto pavadinimas

Atvirais kasiniais pažeistų žemių sutvarkymas Kėdainių rajone

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas – Didinti kraštovaizdžio vizualinį potencialą, sutvarkant atvirais kasiniais pažeistas teritorijas Kėdainių rajone.

Projekto uždavinys – Sutvarkyti kasybos darbais pažeistas žemes.

Projekto pareiškėjas – Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Žemės gelmių išteklių naudojimas yra svarbus visuomenės poreikių tenkinimo elementas, tačiau ši veikla daro neigiamą įtaką aplinkai, nes atviru kasybos būdu išgaunant naudingus žemės gelmių išteklius karjeruose bei durpynuose pažeidžiamos teritorijos. Tokios pažeistos, bet nerekultivuotos teritorijos darko kraštovaizdį bei kelia grėsmę žmogui. Problemai spręsti numatoma sutvarkyti (rekultivuoti) atvirais kasiniais pažeistas teritorijas (buvusius karjerus) Bakainių k. (Surviliškio sen.), Dovydiškių k. (Krakių sen.), Kampų II k. (Josvainių sen.).  Įgyvendinus projektą bus sutvarkytos apie 3,83 ha teritorijos, tokiu būdu padidinant kraštovaizdžio vizualinį, estetinį potencialą. Sutvarkytos teritorijos bus prižiūrimos ne mažiau kaip 5 metus po projekto užbaigimo. Tikslinės grupės – Kėdainių rajono  Surviliškio, Josvainių ir Krakių seniūnijų gyventojai.

Laukiami rezultatai

Projekto veiklos įgyvendinimo metu numatoma atlikti šių teritorijų sutvarkymo darbus: Bakainių k. esančią pažeistą žemę rekultivuojant į mišką,  Dovydiškių k. ir  Kampų II k. -  rekultivuojant į žemės ūkio naudmenas. Iš viso planuojama rekultivuoti apie 3,83 ha teritorijos (Bakainių k. - apie 1,55 ha, Dovydiškių k. -  apie 1,80 ha , Kampų II k. - apie 0,48 ha).

Įgyvendinimo laikas

2019 m. sausio mėn. – 2021 m. sausio mėn.

Projekto vertė

 185.597,87 Eur, iš jų 157.758,19 ES lėšos

Savivaldybės lėšos

 27 .839,68 Eur

Kontaktiniai asmenys

Aušra Čiukienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8~347) 44 202, el. paštas ausra.ciukiene@kedainiai.lt

Alina Melinauskienė, Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyr. specialistė, (8~347) 69 571, el. paštas alina.melinauskiene@kedainiai.lt