J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos

Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūrio centro modernizavimas

 Finansuojama iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo

Projekto pavadinimas

Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūrio centro modernizavimas

Projekto tikslai ir uždaviniai

Tikslas - užtikrinti kompleksinių, paklausių ir prieinamų aukštos kokybės kultūrinių paslaugų teikimą Kėdainiuose, formuojant šiuolaikinę kultūrinę infrastruktūrą.

Uždavinys - modernizuoti Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūrį centrą.

Laukiami rezultatai

Projekto rezultatas -  modernizuotas Daugiakultūris centras, įsigyta būtina įranga.

Įgyvendinimo laikas

2019 m. liepos mėn.− 2021 m. rugpjūčio mėn.

Projekto vertė

492.591,78 Eur

Savivaldybės lėšos

108.370,19 Eur

Kontaktiniai asmenys

Rimantas Žirgulis, Kėdainių krašto muziejaus direktorius, tel. (8~347) 51330, el. paštas kedainiumuziejus@gmail.com.

Danguolė Paulauskė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8~347) 69548, el. paštas danguole.paulauske@kedainiai.lt.

 

Pareiškėjas – Kėdainių krašto muziejus