J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
PROJEKTAS NR. 04.5.1.-TID-R-516-21-0010 „PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ PRAMONĖS G. KĖDAINIŲ MIESTE ĮRENGIMAS“

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“, su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra 2019 m. rugpjūčio 13 d. pasirašė projekto „Pėsčiųjų ir dviračių takų Pramonės g. Kėdainių mieste įrengimas" Nr. 04.5.1-TID-R-516-21-0010 finansavimo sutartį.
Projekto tikslas - pagerinti pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygas Kėdainių mieste, siekiant padidinti vietos gyventojų mobilumą ir prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo.
Projekto uždavinys - nutiesti pėsčiųjų ir dviračių takus Pramonės g. Kėdainių mieste.
Laukiamas projekto rezultatas - įrengtas naujas dviračių ir pėsčiųjų takas, ilgis 1,93 km.

Bendra projekto vertė yra 382 993,86 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos (Europos regioninės plėtros fondas) - 250 673,88 Eur, Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos - 132 319,98 Eur.
Projekto įgyvendinimo pabaiga planuojama 2022 m. sausio mėn.