J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
PROJEKTAS NR. 05.4.1-CPVA-R-302-21-0001 „KĖDAINIŲ SINAGOGOS (SMILGOS G. 5A, KĖDAINIAI) KOMPLEKSIŠKAS SUTVARKYMAS, PRITAIKANT KULTŪRINĖMS BEI KITOMS REIKMĖMS"

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" 05.4.1-CPVA-R-302 priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus", su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra 2017 m. rugsėjo 19 d. pasirašė projekto „Kėdainių sinagogos (Smilgos g. 5a, Kėdainiai) kompleksiškas sutvarkymas, pritaikant kultūrinėms bei kitoms reikmėms" Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-21-0001 finansavimo sutartį.
Projekto tikslas – išsaugoti kultūros paveldo objekto autentiškumą ir vertingąsias savybes, sudaryti sąlygas visuomenei pažinti kultūros paveldo objektą.
Projektu siekiama prisidėti prie viešosios infrastruktūros optimizavimo, kur sustiprinus esamą miesto kultūros traukos centrą, bus skatinamas papildomas lankytojų srautas, didinamas patrauklumas investicijoms, verslo plėtrai ir naujų darbo vietų kūrimui. Įgyvendinus projektą, bus sutvarkytas kultūros paveldo objektas, kas efektyviai užtikrins objekto funkcionavimą, efektyvų eksploatavimą, kultūros veiklų kokybę.
Siekiant sudaryti sąlygas visuomenei pažinti ir naudotis šiuo kultūros paveldo objektu, ateityje planuojama ją pritaikyti kultūrinėms bei kitoms reikmėms.
Bendra projekto vertė yra 283 086,31 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos (Europos regioninės plėtros fondas) 240 623,35 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos 42 462,96 Eur.
Projekto įgyvendinimo pabaiga planuojama 2021 m. balandžio mėn.