J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
PROJEKTAS NR. 06.2.1.-TID-R-511-21-0003 „KĖDAINIŲ MIESTO A. KANAPINSKO, P. LUKŠIO, MINDAUGO, PAVASARIO IR ŽEMAITĖS GATVIŲ REKONSTRUKCIJA“

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“, su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra 2017 m. spalio 9 d. pasirašė projekto „Kėdainių miesto A. Kanapinsko, P. Lukšio, Mindaugo, Pavasario ir Žemaitės gatvių rekonstrukcija" Nr. 06.2.1-TID-R-511-21-0003 finansavimo sutartį.
Projekto tikslas - plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais, gerinant A. Kanapinsko, P. Lukšio, Mindaugo, Pavasario ir Žemaitės gatvių Kėdainių mieste techninius parametrus ir diegiant eismo saugos priemones.
Projekto uždavinys - vietinės reikšmės kelių transporto infrastruktūros vystymas ir eismo saugos priemonių diegimas Kėdainių mieste.
Laukiamas projekto rezultatas:
- įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės Kėdainių mieste - 1 vnt. (įrengta žiedinė sankryža Gegučių, A. Kanapinsko, Liaudies gatvių sankryžoje);
- rekonstruoti keliai (gatvės) Kėdainių mieste, bendras ilgis - 4,54 km.
Bendra projekto vertė yra 1 859 936,60 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos (Europos regioninės plėtros fondas) 1 590 487,08 Eur, Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos 264 298,06 Eur ir kitos lėšos 5 151,46 Eur.
Projekto įgyvendinimo pabaiga planuojama 2021 m. birželio mėn.