J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
PROJEKTAS NR. 07.1.1-CPVA-K-306-03-0009 „KĖDAINIŲ KRAŠTO MUZIEJAUS DAUGIAKULTŪRIO CENTRO MODERNIZAVIMAS“

 

Įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-K-306 priemonę „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą“ , su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra 2019 m. liepos 30 d. buvo pasirašyta projekto „Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūrio centro modernizavimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-K-306-03-0009 įgyvendinimo sutartį.

Projekto tikslas - užtikrinti kompleksinių, paklausių ir prieinamų aukštos kokybės kultūrinių paslaugų teikimą Kėdainiuose, formuojant šiuolaikinę kultūrinę infrastruktūrą.
Projekto uždavinys - modernizuoti Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūrį centrą.
Projekto rezultatas - modernizuotas Daugiakultūris centras, įsigyta būtina įranga.

Bendra projekto vertė – 492 591,78 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos 384 221,59 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos 108 370,19 Eur.

Projekto įgyvendinimo pabaiga planuojama 2021 m. liepos mėn.

Projekto pareiškėjas – Kėdainių krašto muziejus.