J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa (kalnovardžių)
Apklausa (kalnovardžių)
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
PROJEKTAS NR. 07.1.1-CPVA-K-306-03-0009 „KĖDAINIŲ KRAŠTO MUZIEJAUS DAUGIAKULTŪRIO CENTRO MODERNIZAVIMAS“

 

Įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-K-306 priemonę „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą“ , su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra 2019 m. liepos 30 d. buvo pasirašyta projekto „Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūrio centro modernizavimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-K-306-03-0009 įgyvendinimo sutartį.

Projekto tikslas - užtikrinti kompleksinių, paklausių ir prieinamų aukštos kokybės kultūrinių paslaugų teikimą Kėdainiuose, formuojant šiuolaikinę kultūrinę infrastruktūrą.
Projekto uždavinys - modernizuoti Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūrį centrą.
Projekto rezultatas - modernizuotas Daugiakultūris centras, įsigyta būtina įranga.

Bendra projekto vertė – 492 591,78 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos 384 221,59 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos 108 370,19 Eur.

Projekto įgyvendinimo pabaiga planuojama 2021 m. liepos mėn.

Projekto pareiškėjas – Kėdainių krašto muziejus.