J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
PROJEKTAS NR. 07.1.1-CPVA-R-905-21-0028 „DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALŲ KOMPLEKSINIS ATNAUJINIMAS KĖDAINIŲ MIESTE (II ETAPAS)“

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“, su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra 2019 m. spalio 29 d. pasirašė projekto „Daugiabučių namų kvartalų kompleksinis atnaujinimas Kėdainių mieste (II etapas)" Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-21-0028 finansavimo sutartį.
Projekto tikslas – prisidėti prie gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimo Kėdainių mieste.
Projekto uždavinys - kompleksiškai atnaujinti daugiabučių namų kvartalus Kėdainių mieste.
Projekto rezultatai:
1. Atnaujinta daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų gyvenamoji aplinka;
2. Sudarytos sąlygos geresniam teritorijų pasiekiamumui (įrengtos daugiabučių namų kiemų automobilių stovėjimo aikštelės ir privažiavimai, apšvietimas, sutvarkyti želdynai, atnaujinti pėsčiųjų takai bei šaligatviai, įrengta ir atnaujinta mažos apimties bendruomeninė infrastruktūra (suoliukai, šiukšliadėžės, lauko sporto ir vaikų žaidimų aikštelės);
3. Padidintas naudojamų viešųjų erdvių plotas ir jų prieinamumas gyventojams Kėdainių mieste;
4. Pagerintas estetinis miesto įvaizdžio patrauklumas.
Bendra projekto vertė yra 4 937 617,25 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos (Europos regioninės plėtros fondas) 3 175 533,14 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 360 744,92 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos 1 401 339,19 Eur.
Projekto įgyvendinimo pabaiga planuojama 2021 m. gegužės mėn.