J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
PROJEKTAS NR. 09.1.3-CPVA-R-724-21-0005 „LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO KĖDAINIŲ „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS MODERNIŲ IR SAUGIŲ ERDVIŲ KŪRIMAS“

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo


Kėdainių rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" 09.1.3-CPVA-R-724 priemonę „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas", su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra 2018 m. vasario 5 d. pasirašė projekto „Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos modernių ir saugių erdvių kūrimas " Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-21-0005 finansavimo sutartį.
Projekto tikslas – pagerinti vykdomų ugdymo(si) paslaugų kokybę Kėdainių r. sav. mokyklose.
Pagrindinė problema, kuriai spręsti inicijuotas šis projektas, yra nepakankama ugdymo(si) paslaugų kokybė Kėdainių r. sav. mokyklose. Rajono įstaigose trūksta modernių, kūrybiškumą skatinančių edukacinių erdvių. Šią problemą planuojama spręsti atliekant remonto darbus Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijoje, esančioje Chemikų g. 30, Kėdainiuose (pastato unikalus Nr. 5398-5019-4017) ir įsigyjant kūrybiškumą užtikrinančios įrangos bei baldų.
Problemos sprendimo būdas – atlikit remonto darbus Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijoje, esančioje Chemikų g. 30, Kėdainiuose (pastato unikalus Nr. 5398-5019-4017) ir įsigyti kūrybiškumą užtikrinančios įrangos bei baldų.
Tikėtina, jog kokybiška, modernizuota ir kūrybiškumą skatinanti erdvė, sukurs palankias sąlygas moksleiviams ir mokyklos darbuotojams, pakels moksleivių mokslo rezultatų lygį, prisidės prie vietos gerbūvio puoselėjimo ir taip skatins iš Kėdainių rajono išvykusias jaunas šeimas grįžti gyventi ir dirbti gimtajame mieste.
Projekto metu bus kompleksiškai tvarkomos Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos, esančios Chemikų g. 30, Kėdainiuose, patalpos. Pirmo aukšto hole ir koridoriuose bus įrengtos poilsio erdvės, kuriose moksleiviai galės ruošti pamokas, skaityti, leisti laisvalaikį, koridoriuose ir laiptinėse bus eksponuojamos mokinių darbų parodos. Taip pat bus atnaujintas chemijos kabinetas, įrengta ventiliacija, įrengti specialūs laboratoriniai stalai. Chemijos kabinetas bus atskirtas į dvi dalis - teorijos klasę ir laboratoriją. Vykdant šį projektą bus atsižvelgta į mokinių, pedagogų ir visos bendruomenės poreikius. Planuojama atlikti aktų salės ir jos prieigų remontą. Šiuo metu aktų salių erdvės išnaudojamos daugiau meninei, kultūriniai ir sporto veiklai. Planuojama aktų salę pritaikyti įvairesnėms veikloms, todėl bus kuriama galimybė vykdyti sceninio meno veiklas ir pasirodymų peržiūras, sportinę veiklą, bendruomenių susitikimus ir kita kultūrinę veiklą. Erdvės valgykloje ir holuose turės tendencijas transformuotis pagal tikslą, turinį. Valgykloje suformuojama jauki ne tik maitinimosi, bet ir poilsio erdvė, pritaikant įrangą, įrengiant slankiojančias sieneles. Erdvių „atidarymas", poilsio zonų formavimas, prisidės prie vidaus bendruomenės tarp moksleivių ir darbuotojų formavimo, kuriant ir ugdymo aplinką.
Bendra projekto vertė yra 574 331,84 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos (Europos regioninės plėtros fondas) 451 567,86 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 79 688,44 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos 43 074,84 Eur.
Projekto įgyvendinimo pabaiga planuojama 2021 m. vasario 28 d.