J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
PROJEKTAS NR. 09.1.3-CPVA-R-725-21-0013 „KĖDAINIŲ SPORTO CENTRO INFRASTRUKTŪROS (PARKO G. 4, VILAINIAI) TOBULINIMAS“

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo


Kėdainių rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo 09.1.3-CPVA-R-725 priemonę „Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas“, su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra 2018 m. rugpjūčio 17 d. pasirašė projekto „Kėdainių sporto centro infrastruktūros (Parko g. 4, Vilainiai) tobulinimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-21-0013 įgyvendinimo sutartį.
Projekto tikslas – prisidėti prie neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimo.
Pagrindinė projekto problema – nepakankamas neformalaus švietimo ugdymo paslaugų prieinamumas dėl kokybiškų patalpų trūkumo.
Įgyvendinant projektą adresu Parko g. 4, Vilainių k., Kėdainių r. sav., bus atliktas Sporto centro sporto salės ir jos prieigų kapitalinis remontas, pritaikant ją skirtingoms sporto šakoms.
Siekiant tobulinti neformaliojo švietimo infrastruktūrą, gerinti rajono jaunųjų sportininkų meistriškumą, plėtoti sporto ir bendrąsias kompetencijas bei paslaugų kokybę bus atliktas Sporto centro sporto salės ir jos prieigų kapitalinis remontas bei įsigyjama futbolo, lengvosios atletikos ir sunkiosios atletikos sporto šakų veiklai būtina įranga, baldai ir kt. prekės. Projekto įgyvendinimas prisidės prie neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimo ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimo Kėdainių rajono savivaldybėje.
Bendra projekto vertė – 298 223,20 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos 253 489,72 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos 44 733,48 Eur.
Projekto įgyvendinimo pabaiga planuojama 2021 m. rugpjūčio 28 d.