J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
PROJEKTAS NR. 20K1-KK-17-1-02225-PR001 ,,KĖDAINIŲ RAJONO TRUSKAVOS KULTŪROS CENTRO KAPITALINIS REMONTAS, PRITAIKANT JĮ KAIMO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS“

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ su Nacionaline mokėjimo agentūra 2018 m. balandžio 12 d. pasirašė projekto „Kėdainių rajono Truskavos kultūros centro kapitalinis remontas, pritaikant jį kaimo bendruomenės poreikiams“ Nr. 20K1-KK-17-1-02225-PR001 paramos sutartį.
Projekto tikslas - užtikrinti ir padidinti kultūrinės, edukacinės ir laisvalaikio veiklos patrauklumą Pavermenio kaime.
Projekto uždavinys - stiprinti Truskavos seniūnijos bendruomenės dalyvavimą kultūros centro veikloje.
Įgyvendinant projektą, planuojama kapitaliai suremontuoti Truskavos kultūros centro patalpas ir jas pritaikyti kaimo bendruomenės poreikiams. Taip pat bus įsigyta reikalinga įranga ir įrenginiai.
Truskavos kultūros centras atlieka Truskavos seniūnijos visų socialinių grupių bendruomenės narių kultūrinių poreikių tenkinimo ir kultūrinės edukacijos funkciją. Kultūros centras siekia ne tik atskleisti vietos bendruomenės narių kultūrinius poreikius, tradicijas ir vertybes, bet ir sudaryti sąlygas tų poreikių tenkinimui, tradicijų bei vertybių puoselėjimo, tęstinumo ir perdavimo užtikrinimui. Vienas iš svarbiausių kultūros centro uždavinių – meno mėgėjų veiklos plėtojimas, įtraukiant senjorus, vaikus ir jaunimą į aktyvų kultūrinį gyvenimą savojoje aplinkoje.
Bendra projekto vertė – 245 761,00 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos (Europos žemės ūkio fondas) 167 116,80 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 29 491,20 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos 49 153,00 Eur.
Projekto įgyvendinimo pabaiga planuojama 2022 m. balandžio mėn.