J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
PROJEKTAS „PRIEMONIŲ, SKIRTŲ ŽEMO SLENKSČIO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMUI, ĮGYVENDINIMAS KĖDAINIŲ RAJONE“

 

Finansuojama iš
Europos socialinio fondo lėšų

Projekto tikslas - gerinti žemo slenksčio paslaugų kokybę ir prieinamumą asmenims, piktnaudžiaujantiems psichoaktyviosiomis medžiagomis ir priklausomiems nuo jų Kėdainių rajone.
Projekto uždavinys - įgyvendinti priemones, skirtas žemo slenksčio paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimui asmenims, piktnaudžiaujantiems psichoaktyviosiomis medžiagomis ir priklausomiems nuo jų Kėdainių rajone.
Projekto rezultatas - 3 456 apsilankymai žemo slenksčio paslaugų kabinetuose.
Bendra projekto vertė – 64 962,99 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos – 64 962,99 Eur.
Projekto įgyvendinimo pabaiga planuojama 2022 m. gruodžio mėn.

Projekto partneris - viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras, Budrio g. 5, Kėdainiai.

DĖMESIO!
Tęsiamas Kėdainių rajono savivaldybės įgyvendinamo projekto ,,Priemonių, skirtų žemo slenksčio paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimui, įgyvendinimas Kėdainių rajone“, kurio partneris VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras (PSPC), veiklų vykdymas.
Karantino laikotarpiu, siekiant išvengti tiesioginio kontakto su paslaugų gavėjais, t. y. asmenimis, kurie piktnaudžiauja psichoaktyviosiomis medžiagomis ir yra priklausomi nuo jų, konsultavimo, informavimo, tarpininkavimo, sveikatos mokymo paslaugos teikiamos nuotoliniu būdu telefonu 8 695 18681, darbo dienomis nuo 8 iki 16 val.
Vadovaujantis pagrindinėmis LR sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijoms, adatų ir švirkštų keitimo paslaugos, dezinfekcijos priemonių, prezervatyvų, tvarsliavos dalijimas, švirkštų – adatų keitimas, kitų priemonių dalinimas vyksta tik paskambinus telefonu 8 657 93566 (jei neturite galimybės paskambinti, nueikite iš kitos namo pusės ir pamatę mūsų plakatą lange, pakvieskite darbuotoją).

Švirkštų/adatų keitimo laikas karantino metu nuo 10.00 iki 14.00 val.vyksta:
- VšĮ Kėdainių PSPC psichikos sveikatos skyriaus pakaitinio palaikomojo gydymo kabinete (Budrio g. 5) paskambinus telefonu 8 695 18681 ir iš anksto suderinus atvykimo laiką arba kiekvieną penktadienį nuo 11.30 iki 12.00 val.;
- švirkščiamųjų narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartotojų susibūrimo vietose, socialinio darbuotojo padėjėjams (gatvės darbuotojams) teikiant mobilias paslaugas.