J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ įgyvendinimas Kėdainių rajono savivaldybėje


Nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2024 m. kovo 4 d. Kėdainių rajono savivaldybėje įgyvendinamas projektas „PABĖGĖLIŲ IŠ UKRAINOS PRIĖMIMAS IR ANKSTYVA INTEGRACIJA“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013, finansuojamas iš Prieglobsčio, Migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju” lėšų

Projekto tikslas

Prisidėti prie trečiųjų valstybių piliečių[1] priėmimo ir ankstyvosios integracijos

Projekto koordinatorius 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto vykdytojas

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Projekto uždavinys – prisidėti prie savivaldos lygiu vykdomų ankstyvosios trečiųjų valstybių piliečių integracijos veiklų

Uždavinio įgyvendinimo partneriai

- Asociacija „Kėdainių samariečiai“
- Kauno arkivyskupijos Caritas
- Kėdainių rajono Moterų krizių centras
- Kėdainių kultūros centras
- Kėdainių pagalbos šeimai centras
- Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka

Uždavinio įgyvendinimo veiklos

- Informavimas, konsultavimas ir tarpininkavimas gaunat paslaugas;
- Individualios psichologo konsultacijos;  
- Savitarpio pagalbos grupių organizavimas;
- Psichotropinių medžiagų vartojimo, nelegalaus darbo mažinimo, prekybos žmonėmis prevencinių priemonių organizavimas;
- Edukacinių programų sociokultūrinei ir pilietinei užsieniečių integracijai organizavimas;
- Kultūrinių renginių su bendruomene organizavimas.

Uždavinio įgyvendinimo veikloms skirtos lėšos

33 120 Eur

Projekto uždavinys – pasirengti galimam trečiųjų valstybių piliečių antplūdžiui

Uždavinio įgyvendinimo partneris

Ruklos pabėgėlių priėmimo centras

Uždavinio įgyvendinimo veikla

Pasiruošimas pabėgėlių iš Ukrainos priėmimui, įrengiant iš Ukrainos pasitraukusių asmenų apgyvendinimui skirtas patalpas, adresu: Jadvygos Juškytės g. 33, Pernaravos mstl., Kėdainių r.

Uždavinio įgyvendinimo veiklai skirtos lėšos

14 400 Eur

Projekto vykdytojo kontaktinis asmuo

Audronė Stadalnykienė, Kėdainių rajono savivaldybės vyr. specialistė (nevyriausybinių organizacijų koordinatorė), tel. (8 347) 69 576, 8 680 91465, el. paštas audrone.stadalnykiene@kedainiai.lt

[1] Projekto tikslinė grupė yra trečiųjų valstybių piliečiai, kurie turi leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje; prieglobsčio prašytojai; asmenys, kurie turi teisę gauti laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje; Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 1408 straipsnio 3 dalyje nurodyti užsieniečiai, kuriems išduotas užsieniečio registracijos pažymėjimas; kiti užsieniečiai, kurie gali tapti pažeidžiami dėl nelegalaus darbo, prekybos žmonėmis.

Projekto „PABĖGĖLIŲ IŠ UKRAINOS PRIĖMIMAS IR ANKSTYVA INTEGRACIJA“ veiklos