J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas Idėjos
Balsavimas Idėjos
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Apie mus

PAGRINDINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS
- Tarnybos veikloje vadovautis viešumo principu, atliktų auditų, patikrinimų ataskaitas skelbti internetiniame puslapyje.
- Organizuoti ir koordinuoti Kėdainių rajono  savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos einamųjų metu veiklos plane auditų ir kontrolės priemonių atlikimą, kokybiškų ataskaitų ir išvadų parengimą.
- Gerinant atliekamų auditų kokybę, kurti nuolat atnaujinamą geros audito atlikimo praktikos ir sisteminių klaidų sklaidos įrankį tarnyboje, siekiant sukaupti pažangiausią patirtį ir sudarant prielaidas dažniausiai audito metu pasitaikančių klaidų prevencijai.
- Tobulinti audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos procesą.
- Organizuoti valstybės tarnautojų einamųjų metų mokymo plano parengimą ir įgyvendinimą.      
- Dalyvauti SKA  veikloje, auditorių, atliekančių auditą viešajame sektoriuje bendradarbiavimo programoje (kaip SKA atstovas), bendradarbiavimo komiteto bei auditorių rūmų audito kokybės komiteto darbe. Įgytą patirtį auditorių rūmų audito kokybės kontrolės komitete  paskleisti tarnybos specialistams ir SKA nariams.

Savivaldybės kontrolierė Zita Valiauskienė
403 kab. Tel. (8 347) 6 95 04
zita.valiauskiene@kedainiai.lt

 

Gyvenimo aprašymas

 

 Savivaldybės kontrolieriaus  pagrindinės funkcijos.........................................................................................


Tarnybos patarėja Vilma Unikienė
401 kab., tel. (8 347) 6 95 42
vilma.unikiene@kedainiai.lt

Tarnybos patarėja  Rūta Lukoševičienė
401 kab., tel. (8 347) 6 95 42
ruta.lukoseviciene@kedainiai.lt

Tarnybos vyriausioji specialistė Laimutė Paškevičienė
401 kab., tel.(8 347) 69507
laimute.paskeviciene@kedainiai.lt

Tarnybos vyriausioji specialistė Audronė Kavaliauskienė
401 kab., tel. (8 347) 69507
audrone.kavaliauskiene@kedainiai.lt

Savivaldybės kontrolierius gyventojus priima trečiadieniais  nuo 8 iki 17 val. (pietų pertrauka 12.0012.45)