J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Tarnybos patarėja Rūta Lukoševičienė

SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS PATARĖJO PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.
Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos patarėjas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės kontrolieriui.