J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Apskaitos skyriaus vedėja

Rita Stukonienė

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: 2024 metų Savivaldybės administracijos biudžeto asignavimų planavimas

Vertinimo rodiklis: Suplanuoti 2024 metų Savivaldybės administracijos biudžeto asignavimai

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-09-30

2 užduotis: Skyriaus darbuotojų pareigybių nuostatų peržiūrėjimas

Vertinimo rodiklis: Peržiūrėti Skyriaus darbuotojų pareigybių nuostatai

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-08-31

3 užduotis: Savivaldybės administracijos konsoliduotųjų metinių finansinių ataskaitų už 2022 metus parengimas LR Finansų ministerijos programoje VSAKIS.

Vertinimo rodiklis: Parengta ataskaita ir suvesta į programą VSAKIS

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-03-15