J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Apskaitos skyriaus vedėja

Rita Stukonienė

1 užduotis: Skyriaus nuostatų peržiūrėjimas ir patikslinimas

Vertinimo rodiklis: Peržiūrėti ir patikslinti Skyriaus nuostatai.

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-06-28

2 užduotis: Skyriaus darbuotojų pareigybių nuostatų peržiūrėjimas

Vertinimo rodiklis: Peržiūrėti Skyriaus darbuotojų pareigybių nuostatai

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-08-30

3 užduotis: Peržiūrėti Skyriaus finansinės apskaitos vadovo dokumentus, parengti naujus direktoriaus įsakymus dėl apskaitos vykdymo.

Vertinimo rodiklis: Peržiūrėti Skyriaus finansinės apskaitos vadovo dokumentai, parengti nauji direktoriaus įsakymai dėl apskaitos vykdymo.

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31