J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Bendrojo skyriaus vedėjas

Egidijus Grigaitis

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Organizuoti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui numatytų viešųjų pirkimų vykdymą.

Vertinimo rodiklis: Sėkmingai organizuotas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų plane  Bendrajam skyriui numatytų pirkimų vykdymas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-29

2 užduotis: Koordinuoti prašymų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą.

Vertinimo rodiklis: Laiku atsakytų prašymų, skundų skaičius siekia 100 procentų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-29

3 užduotis: Užtikrinti savivaldybės administracijos informacinių ir komunikacinių sistemų veiklą.

Vertinimo rodiklis: Sėkmingai atlikti naujų savivaldybės administracijos IS, programų pirkimo, diegimo procedūras.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-29

4 užduotis: Kontroliuoti komunalinių atliekų paslaugos teikimo kokybę.

Vertinimo rodiklis: Atlikti ne mažiau kaip 10 komunalinių atliekų paslaugos teikimo kokybės patikrinimų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-29

5 užduotis: Sumažinti siunčiamų popierinių mokėjimo pranešimų už vietinę rinkliavą, skaičių, atitinkamai padidinant elektroniniu būdu siunčiamų pranešimų skaičių.

Vertinimo rodiklis: Sumažinti popierinių mokėjimo pranešimų už vietinę rinkliavą skaičių 5 proc.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-29