J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Bendrojo skyriaus vedėjas

Egidijus Grigaitis

1 užduotis: Organizuoti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui numatytų viešųjų pirkimų vykdymą.

Vertinimo rodiklis: 100 proc. įvykdyti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų plane Bendrajam skyriui numatyti viešieji pirkimai.

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31

2 užduotis: Koordinuoti prašymų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą savivaldybės administracijoje.

Vertinimo rodiklis: Laiku atsakytų prašymų, skundų skaičius savivaldybės administracijoje siekia 90 procentų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31

3 užduotis: Diegti naujas savivaldybės administracijos informacines, komunikacines sistemas.

Vertinimo rodiklis: Įdiegtos ne mažiau kaip 3 naujos informacinės, komunikacinės sistemos.

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31

4 užduotis: Užtikrinti savivaldybės administracijos veiklos atitikimą ISO 9001:2015 standarto reikalavimams.

Vertinimo rodiklis: Organizuoti KVS audito procedūrą, įgyvendinti sertifikavimo metu siūlytas rekomendacijas - rekomendacijų skaičius 16, organizuoti aukščiausios vadovybės susirinkimą, parengti vadovybinės analizės protokolo projektą.

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-11-29