J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

Jolanta Sakavičienė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Analizuoti rajono savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų plano vykdymą ir pateikti informaciją rajono savivaldybės merui ir administracijos direktoriui.

Vertinimo rodiklis: Analizuoti rajono savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų plano vykdymą, užtikrinant savalaikį informacijos pateikimą nurodytais terminais rajono savivaldybės merui ir administracijos direktoriui.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

2 užduotis: Vertinti fiskalinės drausmės taisyklių laikymasi Kėdainių rajono savivaldybės 2023 m. patvirtintame biudžete

Vertinimo rodiklis: Vertinti įstatymu nustatytų fiskalinės drausmės taisyklių ir limitų laikymosi, užtikrinant savalaikį informacijos pateikimą  rajono savivaldybės merui ir administracijos direktoriui dėl.kitais budžetiniais metais galimybės naudotis platesnėmis skolinimosi galimybėmis

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31