J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas Idėjos
Balsavimas Idėjos
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Civilinės metrikacijos ir archyvo skyriaus vedėja

Gaiva Petrauskienė

1 užduotis: 2022 metais Organizuoti civilinės būklės aktų įrašų teisingą registraciją, užtikrinant, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatų, Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ministro įsakymų, civilinės metrikacijos taisyklių, vardo ir pavardės keitimo taisyklių, metodinių nurodymų, rajono savivaldybės Tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų darbo organizavimo klausimais.

Vertinimo rodiklis: Tinkamai, vadovaudamasi teisės aktų reikalavimais, 2022 metais  turi būti organizuotas ir įgyvendintas civilinės būklės aktų įrašų registravimas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Iki 2022 metų gruodžio 15 d. elektroninėje archyvo informacinėje sistemoje suderinti ir patvirtinti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2023 metų Dokumentacijos planą. Iki gruodžio 1 d. parašyti pažymą apie 2020 metų rajono savivaldybės institucijų ir administracijos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą, kontroliuoti, kad būtų parašyti nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašai ir suderinti Kauno regioninio valstybės archyvo.

Vertinimo rodiklis: Ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 15 d. elektroninėje archyvo informacinėje sistemoje suderinti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2023 metų Dokumentacijos planą. Iki gruodžio 1 d. turi būti parašyta pažyma apie 2020 metų rajono savivaldybės institucijų ir administracijos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą ir suderinti nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašai Kauno regioninio valstybės archyvo.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: 2022 metų rugsėjo-gruodžio mėn. derinti savivaldybės įstaigų ir įmonių, neperduodančių dokumentų valstybės archyvams dokumentacijos planus, ilgo saugojimo bylų apyrašus, dokumentų naikinimo aktus ir teikti konsultaciją dokumentų apskaitos ir valdymo klausimais

Vertinimo rodiklis: Iki 2022 m. gruodžio 31 d. suderinti  savivaldybės įstaigų ir įmonių, neperduodančių dokumentų valstybės archyvams dokumentacijos planus, ilgo saugojimo bylų apyrašus, dokumentų naikinimo aktus ir nuolatos teikti konsultaciją dokumentų apskaitos ir valdymo klausimais.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31