J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Kultūros ir sporto skyriaus vedėjas

Kęstutis Stadalnykas

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Parengti, teikti tvirtinti ir vykdyti 2024 m. Kėdainių rajono savivaldybės kultūrinės veiklos priemonių įgyvendinimą.

Vertinimo rodiklis: Metų eigoje 2024 m. Kėdainių rajono savivaldybės kultūrinės veiklos priemonės įvykdytos ne mažiau kaip 95 proc.

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31

2 užduotis: Organizuoti teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių kultūros ir sporto veiklos plėtros politikos formavimą ir įgyvendinimą Kėdainių rajono savivaldybėje, parengimą, atitinkamų dokumentų projektų pateikimą Savivaldybės tarybai, Administracijos direktoriui.

Vertinimo rodiklis: Parengtas Kėdainių rajono savivaldybės strateginio 2025˗2027 metų veiklos plano Kultūros veiklos (5 programa) ir Sporto veiklos (4 programa) plėtros priemonių plano projektas, Kultūros veiklos ir Sporto veiklos Savivaldybės tarybos  sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektai.

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31

3 užduotis: Organizuoti Kėdainių rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų dalyvavimą 2024 m. Lietuvos dainų šventėje „Kad giria žaliuotų“.

Vertinimo rodiklis: Organizuotos Kėdainių rajono savivaldybės folkloro ansamblių, chorų, liaudiškų šokių grupių atrankos; parengti galutiniai dalyvių sąrašai ir perduoti Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui.

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-06-28

4 užduotis: Organizuoti Kėdainių rajono savivaldybės Dainų ir šokių šventę.

Vertinimo rodiklis: Organizuota Kėdainių rajono savivaldybės Dainų ir šokių šventė.

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-06-28