J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas Idėjos
Balsavimas Idėjos
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Kultūros ir sporto skyriaus vedėjas

Kęstutis Stadalnykas

1 užduotis: Vykdyti 2022 m. Kėdainių rajono savivaldybės kultūrinės veiklos priemonių įgyvendinimą.
Vertinimo rodiklis: Metų eigoje įvykdytos 2022 m. Kėdainių rajono savivaldybės kultūrinės veiklos priemonės.
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30

2 užduotis: Parengti 2021 m. rajono kultūros centrų bendrą statistinę ataskaitą.
Vertinimo rodiklis: Parengta 2021 m. rajono kultūros centrų bendra statistinė ataskaita.
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-01-28

3 užduotis: Organizuoti Kėdainių rajono savivaldybės kultūros projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto konkursą.
Vertinimo rodiklis: Organizuotas Kėdainių rajono savivaldybės kultūros projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto konkursas, pasirašytos sutartys su projektų vykdytojais.
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-07-01

4 užduotis: Organizuoti teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių kultūros ir sporto veiklos plėtros politikos formavimą ir įgyvendinimą Kėdainių rajono savivaldybėje, parengimą, atitinkamų dokumentų pakeitimų projektų pateikimą rajono savivaldybės tarybai, administracijos direktoriui.
Vertinimo rodiklis: Parengtas Kėdainių rajono savivaldybės strateginio 2023˗2025 metų veiklos plano Kultūros veiklos (5 programa) ir Sporto veiklos (4 programa) plėtros priemonių plano projektas, Savivaldybės tarybos Kultūros veiklos ir Sporto veiklos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektai.
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30