J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Kultūros ir sporto skyriaus vedėjas

Kęstutis Stadalnykas

1

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Parengti, teikti tvirtinti ir vykdyti 2023 m. Kėdainių rajono savivaldybės kultūrinės veiklos priemonių įgyvendinimą.

Vertinimo rodiklis: Metų eigoje įvykdytos 2023 m. Kėdainių rajono savivaldybės kultūrinės veiklos priemonės.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-29

2 užduotis: Parengti 2022 m. rajono kultūros centrų bendrą statistinę ataskaitą.

Vertinimo rodiklis: Parengta 2022 m. rajono kultūros centrų bendra statistinė ataskaita.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-01-27

3 užduotis: Organizuoti Kultūros projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkursą.

Vertinimo rodiklis: Organizuotas Kultūros projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkursas, pasirašytos sutartys su projektų vykdytojais.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-06-30

4 užduotis: Organizuoti teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių kultūros ir sporto veiklos plėtros politikos formavimą ir įgyvendinimą Kėdainių rajono savivaldybėje, parengimą, atitinkamų dokumentų projektų pateikimą Savivaldybės tarybai, Administracijos direktoriui.

Vertinimo rodiklis: Parengtas Kėdainių rajono savivaldybės strateginio 2024˗2026 metų veiklos plano Kultūros veiklos (5 programa) ir Sporto veiklos (4 programa) plėtros priemonių plano projektas, Kultūros veiklos ir Sporto veiklos Savivaldybės tarybos  sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektai.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-29