J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas Idėjos
Balsavimas Idėjos
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Socialinės paramos skyriaus vedėja

Jūratė Blinstrubaitė

1 užduotis: Per IV ketvirtį atlikti piniginės socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo Kėdainių rajono savivaldybėje einamųjų metų analizę.

Vertinimo rodiklis: Atlikta piniginės socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo Kėdainių rajono savivaldybėje einamųjų metų analizė, esant būtinybei koreguojami teisės aktai

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31


2 užduotis: Atlikti socialinių paslaugų teikimo senyvo amžiaus asmenims ir neįgaliesiems rajone vertinimą bei pateikti siūlymus tiesioginiam viršininkui

Vertinimo rodiklis: Atlikta apklausa, rezultatai ir siūlymai pateikti tiesioginiam vadovui

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-11-01


3 užduotis: Įvertinti visuomenei naudingos veiklos organizavimo privalumus ir trūkumus

Vertinimo rodiklis: Atlikta visuomenei naudingos veiklos teikimo organizavimo analizė: pasitelkiamų asmenų skaičius, veiklų pobūdis ir kt. Aptarta su tiesioginiu vadovu ir seniūnijomis

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31.