J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Socialinės paramos skyriaus vedėja

Jūratė Blinstrubaitė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Piniginės socialinės paramos gavėjų analizę 2021-2023 m.

Vertinimo rodiklis: Parengta analizė 2021-2023 m. piniginės socialinės paramos gavėjų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-29

2 užduotis: Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos rezultatų įvertinimas

Vertinimo rodiklis: Parengta ataskaitą Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos bei aptarta su komisijos nariais

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-29

3 užduotis: Socialinės priežiūros paslaugų (savarankiško gyvenimo namų) teikiamų paslaugų vertinimas

Vertinimo rodiklis: Atliktas teikiamų socialinės priežiūros paslaugų vertinimo aptarimas

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-29