J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Statybos ir turto skyriaus vedėja

Audronė Naujalienė

1 užduotis: Spręsti savivaldybės (valstybės) turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo klausimus vadovaujantis visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principais;

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30

2 užduotis: Išanalizuoti ir susisteminti duomenis bei dokumentus ir parengti savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl savivaldybės turto investavimo už akcijas;

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30

3 užduotis: Organizuoti UAB "Kėdainių butai" perduoto savivaldybės ir socialinio būsto patikėjimo sutarties (notarinės) pasirašymą ir jos įregistravimą Nekilnojamo turto registre.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30

4 užduotis: Koordinuoti skyriui priskirtų objektų ir projektų techninės dokumentacijos parengimą, viešųjų pirkimų organizavimą perkant projektavimo ir kitas inžinerines paslaugas bei rangos darbus, organizuoti jų vykdymo priežiūrą.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30

5 užduotis: Koordinuoti gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų vykdymą.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30