J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Statybos ir turto skyriaus vedėja

Audronė Naujalienė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Spręsti savivaldybės (valstybės) turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo klausimus vadovaujantis visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principais;

Vertinimo rodiklis: Priimti ir įgyvendinti 50 sprendimai savivaldybės (valstybės) turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo klausimais;

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-30

2 užduotis: Išanalizuoti ir susisteminti duomenis bei dokumentus ir parengti savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl savivaldybės turto investavimo už akcijas;

Vertinimo rodiklis: Parengtas savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl savivaldybės turto investavimo už akcijas pateiktas svarstyti tarybos posėdyje;

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-30

3 užduotis: Koordinuoti skyriui priskirtų objektų ir projektų techninės dokumentacijos parengimą, viešųjų pirkimų organizavimą perkant projektavimo ir kitas inžinerines paslaugas bei rangos darbus, organizuoti jų vykdymo priežiūrą.

Vertinimo rodiklis: Tinkamai ir savalaikiai įvykdytos statybos darbų užsakovo funkcijos, efektyviai atliktos paslaugos ir rangos darbai, pastatyti, suremontuoti ir rekonstruoti objektai, įformintos jų užbaigimo procedūros.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-30

4 užduotis: Koordinuoti gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų vykdymą.

Vertinimo rodiklis: Įvykdytos projektų įgyvendinimų procedūros.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-30