J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

Kristina Kemešienė

1 užduotis: Kontroliuoti 2024-2026 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimą

Vertinimo rodiklis: Kontroliuotas 2024-2026 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimas

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31

2 užduotis: Koordinuoti Kėdainių rajono strateginio plėtros plano iki 2030 metų įgyvendinimą

Vertinimo rodiklis: Koordinuotas Kėdainių rajono strateginio plėtros plano iki 2030 metų įgyvendinimas

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31

3 užduotis: Kontroliuoti projektų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, įgyvendinimą

Vertinimo rodiklis: Kontroliuotas ne mažiau kaip 6 projektų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, įgyvendinimas

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31

4 užduotis: Parengti Kauno regiono ES investicijų Kėdainių rajono savivaldybėje 2021-2027 m. pažangos priemonių planą

Vertinimo rodiklis: Parengtas planas

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31