J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas Idėjos
Balsavimas Idėjos
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

Kristina Kemešienė

1 užduotis: Kontroliuoti 2022–2024 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimą.

2 užduotis: Koordinuoti Kėdainių rajono strateginio plėtros plano iki 2030 metų įgyvendinimą.

3 užduotis: Kontroliuoti projektų, vykdomų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimo bei pagal Kauno regiono integruotą teritorijų vystymo programą, įgyvendinimą.

4 užduotis: Kontroliuoti 2023-2025 m. valstybės investicijų programos projektų teikimą šakinėms ministerijoms.