J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Teisės ir ir personalo skyriaus vedėjas

Dalius Ramonas

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: iki 2024 m. birželio 1 d. organizuoti dokumentų parengimą dėl administracijos struktūros pakeitimo.

Vertinimo rodiklis: Parengti su struktūros pakeitimu susiję dokumentai, įsteigti padaliniai,  pakeistos darbo sutartys.

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-06-15

2 užduotis: Organizuoti Valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimą:  valstybės tarnautojų vertinimą ir darbą komisijoje, siekiant nustatyti ar pareigybės priskirtinos valstybės tarnybai, ar darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis.

Vertinimo rodiklis: įvertintos visos pareigybės, ir nustatyta, kurios funkcijos priskirtinos darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartis.

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-01

3 užduotis: peržiūrėti darbo apmokėjimo sistemos nuostatas, siekiant iki 2025 metų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis kintamąją dalį įskaičiuoti į koeficientą.

Vertinimo rodiklis: pakeista darbo apmokėjimo sistema

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31