J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Viešosios tvarkos skyriaus l. e. p. vedėja

Žydrė Krivičienė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Pagal suteiktus įgaliojimus ir kompetenciją atlikti administracinių nusižengimų teiseną.

Vertinimo rodiklis: Kiekvieną ketvirtį surašyti ne mažiau kaip 30 administracinių nusižengimų protokolų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

2 užduotis: Organizuoti prevencines priemones ir patikrinimus Kėdainių mieste ir rajone.

Vertinimo rodiklis: Kiekvieną ketvirtį dalyvauti 5-iose prevencinėse priemonėse ir patikrinimuose administraciniams nusižengimams nustatyti Kėdainių rajono savivaldybėje.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

3 užduotis: Vykdyti patikrinimus Kėdainių r. viešosios tvarkos srityje pagal gautus gyventojų pranešimus, prašymus ir skundus.

Vertinimo rodiklis: Reaguoti į gyventojų ir prašymus, ištirti ir priimti sprendimą –  atlikti 100 proc.  nustatytais terminais.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31