J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Viešosios tvarkos skyriaus l. e. p. vedėja

Žydrė Krivičienė

1 užduotis: Pagal suteiktus įgaliojimus ir kompetenciją atlikti administracinių nusižengimų teiseną.

Vertinimo rodiklis: Surašyti ne mažiau kaip 30 administracinių nusižengimų protokolų ir priimti juose sprendimus.

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31

2 užduotis: Organizuoti bendras prevencines priemones ir patikrinimus su kitomis valstybinėmis įstaigomis ir bendruomenėmis Kėdainių mieste ir rajone.

Vertinimo rodiklis: Organizuoti 4 prevencines priemones ir patikrinimus administraciniams nusižengimams užkardyti Kėdainių rajono savivaldybėje.

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31

3 užduotis: Vykdyti patikrinimus ir priimti sprendimus Kėdainių r. viešosios tvarkos srityje pagal gautus gyventojų pranešimus, prašymus ir skundus.

Vertinimo rodiklis: Reaguoti į gyventojų prašymus, pranešimus ir skundus, ištirti ir priimti sprendimą –  atlikti 100 proc.  nustatytais terminais.

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31