J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas Idėjos
Balsavimas Idėjos
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Viešosios tvarkos skyriaus vedėja

Danutė Mykolaitienė

1. Bendradarbiauti su savivaldybės įstaigomis, valstybės institucijomis ir įstaigomis viešosios tvarkos užtikrinimo srityje.

Vertinimo rodiklis: Esant tarnybiniam būtinumui.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31.

2. Organizuoti prevencines priemones, patikrinimus, įtraukiant Skyriaus darbuotojus bei kitų rajone veikiančių institucijų atstovus.

Vertinimo rodiklis: 2022 metais įvykdytos prevencinės priemonės – 12.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31.

3. Vadovaujantis LR administracinių nusižengimų kodeksu bei savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktais įgaliojimais, organizuoti administracinių nusižengimų teiseną.

Vertinimo rodiklis: Kiekvieną mėnesį parengti veiklos ataskaitas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31.

4. Teikti informaciją žiniasklaidai viešosios tvarkos užtikrinimo klausimais.

Vertinimo rodiklis: Pateikta informacijų – 10 kartų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31.