J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėja

Ieva Lukošienė

1 užduotis: Dalyvauti ir vadovauti komisijų, svarstančių su skyriaus veikla susijusius klausimus, darbe.

2 užduotis: Koordinuoti želdynų administravimą savivaldybės teritorijoje siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo nuostatų įgyvendinimą.

3 užduotis: Organizuoti ir koordinuoti savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos rengimą bei jos lėšomis finansuojamų priemonių, pagal skyriaus kompetenciją, įgyvendinimą, taip siekiant užtikrinti Aplinkos apsaugos įstatymo, kitų norminių teisės aktų įgyvendinimą rajone.

4 užduotis: Pradėti vykdyti projektą pagal Sosnovskio barščio inventorizavimo ir gausos reguliavimo veiksmų planą Kėdainių r.