J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Lietuvių
Pradžia
Pradžia
Lietuvių
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Teisės aktai
Pavadinimas Numeris Data Atsisiųsti
DĖL PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ TEIKIMO VALANDINIO ĮKAINIO 2022 METAMS TVIRTINIMO AD-1-34 2022-01-13 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. TS-120 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-318 2021-12-17 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-26 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-319 2021-12-17 Atsisiųsti
DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ DARBO UŽMOKESTĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE TVIRTINIMO TS-320 2021-12-17 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO FONDO SUDARYMO, NAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-321 2021-12-17 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO TVIRTINIMO TS-322 2021-12-17 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO TVIRTINIMO TS-323 2021-12-17 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS TARIFO PATVIRTINIMO TS-324 2021-12-17 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO, KURIS YRA APLEISTAS AR NEPRIŽIŪRIMAS, SĄRAŠO TVIRTINIMO TS-325 2021-12-17 Atsisiųsti
DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO PELĖDNAGIŲ KAIME PELĖDNAGIŲ SENIŪNIJOJE TS-326 2021-12-17 Atsisiųsti
DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO ŠILAINIŲ KAIME PELĖDNAGIŲ SENIŪNIJOJE TS-327 2021-12-17 Atsisiųsti
DĖL SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ KIRTIMO, KITOKIO PAŠALINIMO IŠ AUGIMO VIETOS AR INTENSYVAUS GENĖJIMO LEIDIMŲ IŠDAVIMO IR PRAŠYMŲ DĖL ŽELDINIŲ ATKURIAMOSIOS VERTĖS KOMPENSACIJOS DYDŽIO PERSKAIČIAVIMO NAGRINĖJIMO IR SUMOKĖTOS ŽELDINIŲ ATKURIAMOSIOS VERTĖS KOMPENSACIJOS GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO TS-328 2021-12-17 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-68 „DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-329 2021-12-17 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-99 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO TS-330 2021-12-17 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-20 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-331 2021-12-17 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-332 2021-12-17 Atsisiųsti
DĖL ŠĖTOS SOCIALINIO IR UGDYMO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-333 2021-12-17 Atsisiųsti
DĖL DOTNUVOS SLAUGOS NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-334 2021-12-17 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-335 2021-12-17 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ,,PATIKIMAS BUHALTERIS“ TS-336 2021-12-17 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ,,ŠVIESIAU TAMSIAU“ TS-337 2021-12-17 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ,,VERSLO BUHALTERIS“ TS-338 2021-12-17 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB JOLANGA TS-339 2021-12-17 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO UAB ,,EUSVA“ TS-340 2021-12-17 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO UAB ,,LINTRAIL“ TS-341 2021-12-17 Atsisiųsti
DĖL TURTO PERDAVIMO KĖDAINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI CENTRUI TS-342 2021-12-17 Atsisiųsti
DĖL PATALPŲ PERDAVIMO ASOCIACIJAI „MES KITOKIE VAIKAI“ TS-343 2021-12-17 Atsisiųsti
DĖL UAB „SIGMA SOLAR“ ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO TS-344 2021-12-17 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 13 D. SPRENDIMO NR. TS-145 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-345 2021-12-17 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 3 D. SPRENDIMO NR. TS-71 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO TS-346 2021-12-17 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ GYVENTOJŲ PRIĖMIMO VIETŲ IR GRAFIKO PATVIRTINIMO TS-347 2021-12-17 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. SPALIO 11 D. ĮSAKYMO NR. AD-1-1179 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO AD-1-1400 2021-11-30 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-26 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-283 2021-11-26 Atsisiųsti
DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ DARBO UŽMOKESTĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE TVIRTINIMO TS-284 2021-11-26 Atsisiųsti
DĖL ŽEMĖS MOKESČIO LENGVATOS I. U. TS-285 2021-11-26 Atsisiųsti
DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS A. K. TS-286 2021-11-26 Atsisiųsti
DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS UAB „KAPLIŲ ŽUVYS“ TS-287 2021-11-26 Atsisiųsti
DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS UAB DOTNUVOS EKSPERIMENTINIAM ŪKIUI TS-288 2021-11-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ PATALPŲ NUOMOS KAINŲ NUSTATYMO TS-289 2021-11-26 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ,,MARGRETOS PROJEKTAI“ TS-290 2021-11-26 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ORVĖJAS TS-291 2021-11-26 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB STATKASA TS-292 2021-11-26 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO J. N., DIRBANČIAI SU VERSLO LIUDIJIMU TS-293 2021-11-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-67 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-294 2021-11-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. TS-282 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO TS-295 2021-11-26 Atsisiųsti
DĖL AKADEMIJOS KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO TS-296 2021-11-26 Atsisiųsti
DĖL JOSVAINIŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO TS-297 2021-11-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO TS-298 2021-11-26 Atsisiųsti
DĖL KRAKIŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO TS-299 2021-11-26 Atsisiųsti
DĖL ŠĖTOS KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO TS-300 2021-11-26 Atsisiųsti