J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Teisės aktai
Pavadinimas Numeris Data Atsisiųsti
DĖL SAVIVALDYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO AD-1-746 2022-06-22 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. GEGUŽĖS 30 D. ĮSAKYMO NR. AD-1-635 „ DĖL FINANSINĖS PARAMOS MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCIJOS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI KOMISIJOS SUDARYMO, KOMISIJOS NUOSTATŲ IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO AD-1-649 2022-06-02 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2022 METŲ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO PATVIRTINIMO AD-1-613 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2022 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ IŠLAIDOMS, SUSIJUSIOMS SU KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO, BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, PERSONALO OPTIMIZAVIMU IR ATNAUJINIMU, APMOKĖTI, PASKIRSTYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-159 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2022 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO STIPRINIMO INICIATYVOMS SKATINTI, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-160 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. TS-6 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-161 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATOS MB „KROKLENDAS“ TS-162 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SUMOKĖJIMO TERMINO ATIDĖJIMO R. Š. TS-163 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ KRAŠTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO TS-164 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB PAGALBA ŠVENTĖMS TS-165 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ŠILELIO MASAŽO STUDIJA TS-166 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ,,ŠVIESIAU TAMSIAU“ TS-167 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ,,AUDMEDA“ TS-168 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB KRIMSTA TS-169 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. TS-105 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO TS-170 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. BD-7/178 „DĖL SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS IR KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-171 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-149 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO TS-172 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 10 D. SPRENDIMO NR. TS-24 „DĖL METŲ MEDICINOS DARBUOTOJO APDOVANOJIMO SKYRIMO TVARKOS APRAŠO IR ATRANKOS KOMISIJOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-173 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-137 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO TS-174 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-257 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO TS-175 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LIEPOS 16 D. SPRENDIMO NR. TS-169 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO TS-176 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-36 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-177 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LIEPOS 16 D. SPRENDIMO NR. TS-160 „DĖL PASIŪLYMŲ DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DRAUSTINIŲ STEIGIMO, JŲ RIBŲ KEITIMO, GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ PASKELBIMO SAVIVALDYBĖS SAUGOMAIS TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-178 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS SUDARYMO, JOS NUOSTATŲ IR ASMENŲ DALYVAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIUOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-179 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ KIRTIMO, KITOKIO PAŠALINIMO IŠ AUGIMO VIETOS AR INTENSYVAUS GENĖJIMO LEIDIMŲ IŠDAVIMO IR PRAŠYMŲ DĖL ŽELDINIŲ ATKURIAMOSIOS VERTĖS KOMPENSACIJOS DYDŽIO PERSKAIČIAVIMO NAGRINĖJIMO IR SUMOKĖTOS ŽELDINIŲ ATKURIAMOSIOS VERTĖS KOMPENSACIJOS GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-180 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL LĖŠŲ, REIKALINGŲ VIEŠŲJŲ ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGAI, PRIEŽIŪRAI IR TVARKYMUI, VIEŠŲJŲ ŽELDYNŲ KŪRIMUI IR ŽELDINIŲ VEISIMUI, ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMUI, VIEŠŲJŲ ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ BŪKLĖS EKSPERTIZĖMS ATLIKTI KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-181 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO TS-182 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO PROJEKTO NR. 05.4.1-APVA-V-016-01-0009 „KRAŠTOVAIZDŽIO VERTYBIŲ APSAUGA IR PRITAIKYMAS PAŽINTI (II)“ VEIKLOS „KELIO ŽENKLŲ PROJEKTAVIMAS IR ĮRENGIMAS SAUGOMOSE TERITORIJOSE PRIE VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ“ PARTNERYSTĖS SUTARČIAI TS-183 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS IR NAUDOJIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO TS-184 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KĖDAINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI TS-185 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS PANAUDOS PAGRINDAIS PERDUODAMO TURTO TS-186 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL PATALPŲ PERDAVIMO ASOCIACIJAI JOSVAINIŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI TS-187 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL PATALPŲ PERDAVIMO ASOCIACIJAI VAINIKŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI TS-188 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL LEIDIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS GUDŽIŪNŲ SENIŪNIJAI NUOMOTI TURTĄ TS-189 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL LEIDIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS GUDŽIŪNŲ SENIŪNIJAI NUOMOTI PATALPĄ TS-190 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL PATALPOS PERDAVIMO ASOCIACIJAI „ŽALIOJI MYLIA“ TS-191 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL STATINIŲ, KURIUOSE TEIKIAMOS AUTOMOBILIŲ PLOVIMO PASLAUGOS, VIETOS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TS-192 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO LEDŲ KAIME VILAINIŲ SENIŪNIJOJE TS-193 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO VIKAIČIŲ KAIME GUDŽIŪNŲ SENIŪNIJOJE TS-194 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ GUDŽIŪNŲ SENIŪNIJOS GUDŽIŪNŲ KAIME PAKEITIMO TS-195 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ JOSVAINIŲ SENIŪNIJOS GRAUŽIŲ KAIME PANAIKINIMO TS-196 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL DRAUGYSTĖS GATVĖS AŠINIŲ LINIJŲ IR KOORDINAČIŲ TIKSLINIMO MIEGĖNŲ KAIME GUDŽIŪNŲ SENIŪNIJOJE TS-197 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL SODŲ GATVĖS AŠINIŲ LINIJŲ IR KOORDINAČIŲ TIKSLINIMO SIRUTIŠKIO KAIME SURVILIŠKIO SENIŪNIJOJE TS-198 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL MARGININKŲ GATVĖS AŠINIŲ LINIJŲ IR KOORDINAČIŲ TIKSLINIMO VIKAIČIŲ KAIME GUDŽIŪNŲ SENIŪNIJOJE TS-199 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 13 D. SPRENDIMO NR. TS-145 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-200 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. TS-99 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO TS-201 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. GRUODŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. TS-347 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ GYVENTOJŲ PRIĖMIMO VIETŲ IR GRAFIKO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-202 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS SUDARYMO MP1-26 2022-05-24 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SVEIKATOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO AD-1-577 2022-05-18 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEIKIAMŲ ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO AD-1-556 2022-05-12 Atsisiųsti