J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas
Balsavimas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Teisės aktai
Pavadinimas Numeris Data Atsisiųsti
DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) VALDYMO PRIEMONIŲ KĖDAINIŲ „RYTO“ PROGIMNAZIJOJE AD-1-594 2021-05-14 Atsisiųsti
DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) VALDYMO PRIEMONIŲ KĖDAINIŲ RAJONO DOTNUVOS PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE AD-1-595 2021-05-14 Atsisiųsti
DĖL COVID-19 (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ KĖDAINIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „VARPELIS“ AD-1-596 2021-05-14 Atsisiųsti
DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) VALDYMO PRIEMONIŲ KĖDAINIŲ „RYTO“ PROGIMNAZIJOJE AD-1-588 2021-05-13 Atsisiųsti
DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) VALDYMO PRIEMONIŲ KĖDAINIŲ RAJONO JOSVAINIŲ GIMNAZIJOJE AD-1-589 2021-05-13 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ KONKURSŲ ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO AD-1-574 2021-05-12 Atsisiųsti
DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) VALDYMO PRIEMONIŲ LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO KĖDAINIŲ „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOJE AD-1-571 2021-05-11 Atsisiųsti
DĖL COVID-19 (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ KĖDAINIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŽILVITIS“ AD-1-562 2021-05-07 Atsisiųsti
DĖL COVID-19 (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ KĖDAINIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,VAIKYSTĖ ” AD-1-565 2021-05-07 Atsisiųsti
DĖL COVID-19 (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ KĖDAINIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „VYTURĖLIS“ AD-1-546 2021-05-05 Atsisiųsti
DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) VALDYMO PRIEMONIŲ LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO KĖDAINIŲ ,,AUŠROS” PROGIMNAZIJOJE AD-1-536 2021-05-04 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2020 M. ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS TVIRTINIMO TS-90 2021-04-30 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. TS-189 „DĖL PRITARIMO 2014−2020 M. KAUNO REGIONO INTEGRUOTŲ TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS PROJEKTUI“ PAKEITIMO TS-91 2021-04-30 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-26 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-92 2021-04-30 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. TS-236 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ DARBO UŽMOKESTĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-93 2021-04-30 Atsisiųsti
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATOS UAB „KEPINIŲ NAMAI“ TS-94 2021-04-30 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-67 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-95 2021-04-30 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2021–2025 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO TS-96 2021-04-30 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2021–2023 M. VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO IR JO ĮGYVENDINIMO KOORDINATORIAUS SKYRIMO TS-97 2021-04-30 Atsisiųsti
DĖL KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE, IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2021–2022 MOKSLO METAMS NUSTATYMO TS-98 2021-04-30 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOSE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO TS-99 2021-04-30 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BALANDŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. TS-90 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-100 2021-04-30 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-38 „DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-101 2021-04-30 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-40 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-102 2021-04-30 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-39 „DĖL PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-103 2021-04-30 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INDIVIDUALIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ĮSIGIJIMO DALINIO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-104 2021-04-30 Atsisiųsti
DĖL GYVENTOJŲ INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-105 2021-04-30 Atsisiųsti
DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TS-106 2021-04-30 Atsisiųsti
DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS IR JO PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TS-107 2021-04-30 Atsisiųsti
DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ TS-108 2021-04-30 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PAKEITIMO TS-109 2021-04-30 Atsisiųsti
DĖL PATALPŲ PERDAVIMO VŠĮ ALTERNATYVIOJO UGDYMO CENTRUI TS-110 2021-04-30 Atsisiųsti
DĖL PATALPŲ PERDAVIMO VISUOMENINEI ORGANIZACIJAI „BEINAIČIŲ BENDRUOMENĖS CENTRAS“ TS-111 2021-04-30 Atsisiųsti
DĖL PATALPŲ PERDAVIMO TISKŪNŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI TS-112 2021-04-30 Atsisiųsti
DĖL PATALPŲ PERDAVIMO VISUOMENINEI ORGANIZACIJAI „TRUSKAVOS BENDRUOMENĖS CENTRAS“ TS-113 2021-04-30 Atsisiųsti
DĖL ŪKININKŲ GATVĖS AŠINIŲ LINIJŲ IR KOORDINAČIŲ TIKSLINIMO PETKŪNŲ KAIME TRUSKAVOS SENIŪNIJOJE TS-114 2021-04-30 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB GERDOS KIRPYKLAI TS-115 2021-04-30 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB DOMO MONTAVIMO LINIJAI TS-116 2021-04-30 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO S. L. TS-117 2021-04-30 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO VŠĮ LANGAKIŲ SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMAMS TS-118 2021-04-30 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 3 D. SPRENDIMO NR. TS-71 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO TS-119 2021-04-30 Atsisiųsti
DĖL COVID-19 (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ KĖDAINIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „VARPELIS“ AD-1-516 2021-04-29 Atsisiųsti
DĖL 2020–2021 M. ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS NUSTATYMO AD-1-517 2021-04-29 Atsisiųsti
DĖL COVID-19 (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ KĖDAINIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŽILVITIS“ AD-1-444 2021-04-21 Atsisiųsti
DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) VALDYMO PRIEMONIŲ KĖDAINIŲ JUOZO PAUKŠTELIO PROGIMNAZIJOJE AD-1-442 2021-04-20 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TS-74 2021-04-16 Atsisiųsti
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KĖDAINIŲ BUTAI“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TS-75 2021-04-16 Atsisiųsti
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KĖDBUSAS“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TS-76 2021-04-16 Atsisiųsti
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KĖDAINIŲ VANDENYS“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TS-77 2021-04-16 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO VŠĮ ,,KĖDAINIŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS“ KURIO SAVININKĖ YRA KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TS-78 2021-04-16 Atsisiųsti