J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas
Balsavimas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Teisės aktai
Pavadinimas Numeris Data Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TS-79 2021-04-16 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KĖDAINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TS-80 2021-04-16 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KĖDAINIŲ LIGONINĖS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TS-81 2021-04-16 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TS-82 2021-04-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 2020 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO TS-83 2021-04-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2019 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO TS-84 2021-04-16 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS TS-85 2021-04-16 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS TS-86 2021-04-16 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO KĖDAINIŲ SPORTO CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TS-87 2021-04-16 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ, TEIKIANČIŲ SOCIALINES PASLAUGAS, 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS TS-88 2021-04-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 3 D. SPRENDIMO NR. TS-71 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO TS-89 2021-04-16 Atsisiųsti
DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) VALDYMO PRIEMONIŲ LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO KĖDAINIŲ „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOJE AD-1-425 2021-04-15 Atsisiųsti
DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) VALDYMO PRIEMONIŲ KĖDAINIŲ RYTO PROGIMNAZIJOJE AD-1-386 2021-04-09 Atsisiųsti
DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) VALDYMO PRIEMONIŲ KĖDAINIŲ RYTO PROGIMNAZIJOJE AD-1-363 2021-04-01 Atsisiųsti
DĖL 2020–2021 M. ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS NUSTATYMO KĖDAINIŲ R. KRAKIŲ MIKALOJAUS KATKAUS GIMNAZIJOJE AD-1-354 2021-03-30 Atsisiųsti
DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) VALDYMO PRIEMONIŲ KĖDAINIŲ JUOZO PAUKŠTELIO PROGIMNAZIJOJE AD-1-331 2021-03-26 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TS-50 2021-03-26 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR ADMINISTRACIJOS 2020 M. VEIKLOS ATASKAITAI TS-51 2021-03-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-26 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-52 2021-03-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-6 „DĖL PRITARIMO ATLIEKŲ PRIĖMIMO IR APDOROJIMO KAUNO REGIONINIUOSE SĄVARTYNUOSE, MECHANINIO BIOLOGINIO APDOROJIMO IR MECHANINIO ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO ĮRENGINIUOSE, ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖSE, DIDELIŲ GABARITŲ IR KITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖSE MOKESČIUI“ PAKEITIMO TS-53 2021-03-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-54 2021-03-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-55 2021-03-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. TS-102 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO TS-56 2021-03-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 M. MELIORACIJOS PRIORITETINIŲ DARBŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO TS-57 2021-03-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022-2024 METŲ MELIORACIJOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO TS-58 2021-03-26 Atsisiųsti
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KĖDAINIŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO TS-59 2021-03-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PAKEITIMO TS-60 2021-03-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 12 D. SPRENDIMO NR. TS-314 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-61 2021-03-26 Atsisiųsti
DĖL LEIDIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KĖDAINIŲ MIESTO SENIŪNIJAI NUOMOTI PATALPAS TS-62 2021-03-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. TS-254 „ DĖL NEKILNOJAMOJO IR ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KĖDAINIŲ LIGONINEI“ PAKEITIMO TS-63 2021-03-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO TS-64 2021-03-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 13 D. SPRENDIMO NR. TS-145 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-65 2021-03-26 Atsisiųsti
DĖL ĮGALIOJIMŲ ATSTOVAUTI KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBOS VISUOTINIUOSE DALYVIŲ SUSIRINKIMUOSE SUTEIKIMO TS-66 2021-03-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO TVIRTINIMO TS-67 2021-03-26 Atsisiųsti
DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO TS-68 2021-03-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-183 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO “ PAKEITIMO TS-69 2021-03-26
DĖL KĖDAINIŲ DAILĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-70 2021-03-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-71 2021-03-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-72 2021-03-26 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB NOPE TS-73 2021-03-26 Atsisiųsti
DĖL COVID-19 (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ KĖDAINIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,VARPELIS“ AD-1-262 2021-03-09 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. KOVO 5 D. ĮSAKYMO NR. AD-1- 239 ,,DĖL COVID-19 (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ KĖDAINIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,VARPELIS“ PAKEITIMO AD-1-244 2021-03-08 Atsisiųsti
DĖL COVID-19 (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ KĖDAINIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „VARPELIS“ AD-1-239 2021-03-05 Atsisiųsti
DĖL COVID-19 (KORONAVIRUSO INEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ KĖDAINIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,AVILIUKAS“ AD-1-196 2021-03-01 Atsisiųsti
DĖL COVID-19 (KORONAVIRUSO INEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ KĖDAINIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,AVILIUKAS“ AD-1-202 2021-03-01 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO TS-26 2021-02-26 Atsisiųsti
DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO TS-27 2021-02-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. TS-246 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ SENIŪNAITIJŲ SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-28 2021-02-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO TS-29 2021-02-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-30 2021-02-26 Atsisiųsti