J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas
Balsavimas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Teisės aktai
Pavadinimas Numeris Data Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS TARIFO PATVIRTINIMO TS-23 2021-01-29 Atsisiųsti
DĖL SIŪLYMO TVIRTINTI PAGIRIŲ MIESTELIO HERBĄ, HERBINĘ VĖLIAVĄ IR HERBINĮ ANTSPAUDĄ TS-24 2021-01-29 Atsisiųsti
DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO PELĖDNAGIŲ KAIME PELĖDNAGIŲ SENIŪNIJOJE TS-25 2021-01-29 Atsisiųsti
DĖL VALSTYBINĖS (VALSTYBĖS PERDUOTOS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOS VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMO IR TAISYKLINGUMO KONTROLĖS VYKDYMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO AD-1-76 2021-01-28 Atsisiųsti
DĖL PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ TEIKIMO VALANDINIO ĮKAINIO 2021 METAMS TVIRTINIMO AD-1-80 2021-01-28 Atsisiųsti
DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) VALDYMO PRIEMONIŲ KĖDAINIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „PURIENA“ AD-1-69 2021-01-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO AD-1-72 2021-01-27 Atsisiųsti
DĖL VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ AR AUKLĖJAMOJO POVEIKIO PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMO, KOORDINAVIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO AD-1-73 2021-01-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO SP-26 2021-01-27 Atsisiųsti
DĖL MOKINIŲ MAITINIMUI VIENAI DIENAI VIENAM MOKINIUI SKIRIAMŲ LĖŠŲ DYDŽIO NUSTATYMO AD-1-10 2021-01-07 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. RUGSĖJO 14 D. ĮSAKYMO NR. AD-1-1090 „DĖL BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO LĖŠŲ KONKURSO ORGANIZAVIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS AD-1-1581 2020-12-31 Atsisiųsti
DĖL IŠMOKŲ VAIKAMS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO AD-1-1583 2020-12-31 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO TS-287 2020-12-18 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2020 METŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS 2018–2019 M. ATASKAITOS TVIRTINIMO TS-288 2020-12-18 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-1 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-289 2020-12-18 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. TS-236 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ DARBO UŽMOKESTĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-290 2020-12-18 Atsisiųsti
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATOS UAB „JUGUNDA“ TS-291 2020-12-18 Atsisiųsti
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATOS AB „SAGUVA“ TS-292 2020-12-18 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. TS-106 „DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ SVARSTYMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO TS-293 2020-12-18 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ „ATŽALYNO“ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-294 2020-12-18 Atsisiųsti
DĖL LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO KĖDAINIŲ „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-295 2020-12-18 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-296 2020-12-18 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 17 D. SPRENDIMO NR. TS-88 „DĖL VIENKARTINĖS PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS IR KOMPENSACIJŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-297 2020-12-18 Atsisiųsti
DĖL MAKSIMALIŲ SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO DYDŽIŲ NUSTATYMO TS-298 2020-12-18 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ,,BŪSTO ENERGETINIAI SPRENDIMAI“ TS-299 2020-12-18 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ,,INGOS SPORTO STUDIJA“ TS-300 2020-12-18 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ,,LILĖS SŪRIAI“ TS-301 2020-12-18 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ,,PISCATOR“ TS-302 2020-12-18 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ,,PROKĖBULAI“ TS-303 2020-12-18 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ,,SU RAGIUKAIS“ TS-304 2020-12-18 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ,,TVARKITA“ TS-305 2020-12-18 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB BBQ SMOKE TS-306 2020-12-18 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB REMOTA TS-307 2020-12-18 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB STATKASA TS-308 2020-12-18 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO UAB ,,JURENTUS“ TS-309 2020-12-18 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-138 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO TS-310 2020-12-18 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-257 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO TS-311 2020-12-18 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-312 2020-12-18 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-137 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO TS-313 2020-12-18 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. TS-101 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO TS-314 2020-12-18 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. TS-102 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO TS-315 2020-12-18 Atsisiųsti
DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS TS-316 2020-12-18 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LIEPOS 3 D. SPRENDIMO NR. TS-172 „DĖL TURTO PERDAVIMO KĖDAINIŲ R. ŠĖTOS GIMNAZIJAI“ PAKEITIMO TS-317 2020-12-18 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. TS-254 „ DĖL NEKILNOJAMOJO IR ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KĖDAINIŲ LIGONINEI“ PAKEITIMO TS-318 2020-12-18 Atsisiųsti
DĖL PATALPŲ PERDAVIMO PERNARAVOS BENDRUOMENĖS CENTRUI TS-319 2020-12-18 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-239 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠO NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS BE KONKURSO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-320 2020-12-18 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO, KURIS YRA APLEISTAS IR / AR NEPRIŽIŪRĖTAS SĄRAŠO TVIRTINIMO TS-321 2020-12-18 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2021 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS TVIRTINIMO TS-322 2020-12-18 Atsisiųsti
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KĖDAINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATŲ TVIRTINIMO AD-1-1528 2020-12-15 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. GRUODŽIO 11 D. ĮSAKYMO NR. AD-1-1518 ,,DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) VALDYMO PRIEMONIŲ“ PAKEITIMO AD-1-1523 2020-12-14 Atsisiųsti