J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas
Balsavimas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Teisės aktai
Pavadinimas Numeris Data Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-64 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-199 2021-08-27 Atsisiųsti
DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TS-200 2021-08-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-26 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-201 2021-08-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKĖJIMO UŽ ASMENINĘ PAGALBĄ TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO AD-1-918 2021-07-30 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „AVILIUKAS“ STRUKTŪROS PERTVARKYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-145 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-161 „DĖL MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS (IŠSKYRUS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS), PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO TS-146 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-162 „DĖL KLASIŲ (GRUPIŲ) SKAIČIAUS IR DYDŽIO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS (IŠSKYRUS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS) NUSTATYMO“ PAKEITIMO TS-147 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-215 „DĖL KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „AVILIUKAS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO TS-148 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. TS-238 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS REKOMENDACINIŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-149 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-159 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ MOKYKLOSE PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-150 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ R. KRAKIŲ MIKALOJAUS KATKAUS GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-151 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ R. ŠĖTOS GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-152 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ ŠVIESIOSIOS GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-153 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-154 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-163 „DĖL KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO TS-155 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL 2020 M. KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO IR SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ TVIRTINIMO TS-156 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. TS-236 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ DARBO UŽMOKESTĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-157 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-26 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-158 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-158 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI SKIRTŲ MOKYMO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-159 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL PASIŪLYMŲ DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DRAUSTINIŲ STEIGIMO, JŲ RIBŲ KEITIMO, GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ PASKELBIMO SAVIVALDYBĖS SAUGOMAIS TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-160 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-57 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 M. MELIORACIJOS PRIORITETINIŲ DARBŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-161 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB MARTYNO APDAILA TS-162 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB STATYBŲ KIEMAS TS-163 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO V. G. INDIVIDUALIAI VEIKLAI TS-164 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO TS-165 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-228 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO TS-166 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL LEIDINIO KAINOS NUSTATYMO TS-167 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS KONKURSO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-168 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO TS-169 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-150 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO TS-170 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-38 „DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-171 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-39 „DĖL PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-172 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-40 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-173 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-99 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOSE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO TS-174 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. TS-279 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-175 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-176 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GRUODŽIO 7 D. SPRENDIMO NR. TS-343 „DĖL PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-177 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS IR JO PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS TS-178 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL PRAŠYMO PERDUOTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JAIS PATIKĖJIMO TEISE TS-179 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PAKEITIMO TS-180 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL LEIDIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI NUOMOTI TURTĄ TS-181 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL LEIDIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KĖDAINIŲ LIGONINEI NUOMOTI PATALPAS TS-182 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL LEIDIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MIKALOJAUS DAUKŠOS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI NUOMOTIS PATALPAS TS-183 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GEGUŽĖS 8 D. SPRENDIMO NR. TS-115 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO SURVILIŠKIO SEN., KALNABERŽĖS K., NURAŠYMO“ PAKEITIMO TS-184 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO TS-185 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO TS-186 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR LENGVATŲ NUSTATYMO 2021 METAMS TS-187 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PIRKIMO TS-188 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL KALNO GATVĖS AŠINIŲ LINIJŲ IR KOORDINAČIŲ TIKSLINIMO BAKAINIŲ KAIME SURVILIŠKIO SENIŪNIJOJE TS-189 2021-07-16 Atsisiųsti
DĖL A. MICKEVIČIAUS GATVĖS AŠINIŲ LINIJŲ IR KOORDINAČIŲ TIKSLINIMO DAUKŠIŲ KAIME KĖDAINIŲ MIESTO SENIŪNIJOJE TS-190 2021-07-16 Atsisiųsti