J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas
Balsavimas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Teisės aktai
Pavadinimas Numeris Data Atsisiųsti
DĖL DALIES PATALPOS PERDAVIMO ASOCIACIJAI TS-195 2007-05-25 Atsisiųsti
DĖL PATALPŲ PERDAVIMO AŽYTĖNŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI TS-196 2007-05-25 Atsisiųsti
DĖL PATALPŲ PERDAVIMO PELĖDNAGIŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI TS-197 2007-05-25 Atsisiųsti
DĖL PASTATŲ PERDAVIMO MANTVILIŠKIO BENDRUOMENĖS CENTRUI TS-198 2007-05-25 Atsisiųsti
DĖL PASTATŲ PERDAVIMO PLINKAIGALIO BENDRUOMENĖS CENTRUI TS-200 2007-05-25 Atsisiųsti
DĖL NEPRIVATIZUOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ JOSVAINIŲ IR KRAKIŲ SENIŪNIJOSE, KĖDAINIŲ R. SAV. TS-201 2007-05-25 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KONCEPCIJOS TVIRTINIMO TS-202 2007-05-25 Atsisiųsti
DĖL NEVĖŽIO UPĖS POLDERIO TERITORIJOS PRITAIKYMO POILSIUI SPECIALIOJO PLANO TVIRTINIMO TS-203 2007-05-25 Atsisiųsti
DĖL PRIVATAUS ŽEMĖS SKLYPO VILAINIŲ K., VILAINIŲ SEN., PAGRINDINĖS TIKSLINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO TS-204 2007-05-25 Atsisiųsti
DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DAUGIABUČIAMS GYVENAMIESIEMS NAMAMS STATYTI J. BASANAVIČIAUS G., KĖDAINIUOSE, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO TS-205 2007-05-25 Atsisiųsti
DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SPORTO SALEI STATYTI IR SPORTO AIKŠTYNAMS ĮRENGTI CHEMIKŲ G., KĖDAINIUOSE, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO TS-206 2007-05-25 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. TS – 281 PAKEITIMO TS-207 2007-05-25 Atsisiųsti
2007-05-04 2007-05-04 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO TS-139 2007-05-04 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO TS-140 2007-05-04 Atsisiųsti
DĖL Kėdainių rajono SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO TS-140 2007-05-04 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO TS-141 2007-05-04 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO TS-142 2007-05-04 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO TS-143 2007-05-04 Atsisiųsti
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMISIJŲ SUDARYMO TS-144 2007-05-04 Atsisiųsti
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMISIJŲ PIRMININKŲ SKYRIMO TS-145 2007-05-04 Atsisiųsti
DĖL Kėdainių rajono savivaldybės tary TS-146 2007-05-04 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. BALANDŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. TS-91 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO TS-146 2007-05-04 Atsisiųsti
2007-04-27 (I) 2007-04-27 Atsisiųsti
2007-04-27 (II) 2007-04-27 Atsisiųsti
2007-04-27 (III) 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ DELEGAVIMO Į KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBĄ TS-95 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS TVIRTINIMO TS-96 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LIEPOS 16 D. SPRENDIMO NR. TS – 313 „DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ PAPILDYMO” PAKEITIMO TS-97 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS DELEGATŲ Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMĄ IŠRINKIMO TS-98 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL MERO POLITINIO (ASMENINIO) PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ STEIGIMO TS-99 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ĮVYKDYMO 2006 M. APYSKAITOS TVIRTINIMO TS-100 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2007 METŲ BIUDŽETO TIKSLINIMO TS-101 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO Nr. TS-528 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ UŽMOKESTĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SKAIČIAUS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-102 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL VŠĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO 2006 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO TS-103 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ TS-104 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO TS-105 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO SUMAŽINIMO TS-106 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL LEIDIMO VYKDYTI PAPILDOMUS DARBUS TS-107 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KRAKIŲ MIKALOJAUS KATKAUS GIMNAZIJOS PAŠUŠVIO PRADINIO UGDYMO SKYRIŲ LIKVIDAVIMO TS-108 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ KLASIŲ (GRUPIŲ) KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2007-2008 M.M. NUSTATYMO TS-109 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ, SOCIALINIŲ IR UGDYMO CENTRŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO IR FINANSAVIMO TVARKOS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ TVIRTINIMO TS-110 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO KĖDAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „PURIENA“ 2007-2009 M. STRATEGINIAM ŠVIETIMO PLANUI TS-111 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO Nr. TS – 258 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-112 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO TS-1 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2007 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-113 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. RUGSĖJO 22 D. SPRENDIMO NR. TS-422 „DĖL VIENKARTINĖS PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS IR KOMPENSACIJŲ SKYRIMO IŠIMTIES TVARKA KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO TS-114 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS TVIRTINIMO TS-115 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL PASKOLŲ SUTEIKIMO, GRĄŽINIMO TERMINO PRATĘSIMO IR ATLEIDIMO NUO DELSPINIGIŲ MOKĖJIMO TS-116 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS TVIRTINIMO TS-117 2007-04-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 –2008 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO 2006 METAIS ATASKAITOS TS-118 2007-04-27 Atsisiųsti