J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Tarnybiniai nusižengimai

2022 m. vasario 7 d. pripažinta, kad darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, padarė darbo pareigų pažeidimą ir yra įspėtas, kad, per dvylikos mėnesių laikotarpį pakartotinai padarius antrą tokį pati darbo pareigų pažeidimą, gali būti priimtas sprendimas nutraukti darbo sutartį darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės.

2021 m. III ketvirtį vienam valstybės tarnautojui buvo skirta tarnybinė nuobauda – pastaba.

2020 m. II ketvirtį vienam valstybės tarnautojui buvo skirta tarnybinė nuobauda – pastaba.

2019 m. III ketvirtį vienam valstybės tarnautojui buvo skirta tarnybinė nuobauda – pastaba.

2018 m. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos tarnautojui paskirta viena tarnybinė nuobauda – pastaba.