J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Jaunimo organizacijos
 

JAUNIMO ORGANIZACIJOS

Lietuvos mokinių sąjungos Kėdainių rajono mokinių taryba

Adresas

Josvainių g. 40, Kėdainiai

Pirmininkė

Kamilė Vaiciukevičiūtė

 

Tel. (8 347) 52 544

Veiklos tikslas

Atstovauti rajono mokinių interesams, keistis informaciją ir ją skleisti rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams.

Muzikinis klubas „Auštarietis“

Adresas

Labūnavos g. 11-10, Josvainiai, Kėdainių rajonas

Vadovė

Aušra Giedrienė

 

El. p. ausra@austaras.lt

Veiklos tikslas

Burti jaunus žmones, grojančius ir dainuojančius stilizuotą folklorą.

Kėdainių jaunimo centras „Tiltai“

Adresas

J.Basanavičiaus g. 40-13, Kėdainiai

Centro vadovė

Zita Kairaitytė

 

El. p. zitaka2000@yahoo.com

Veiklos tikslas

Ugdyti jaunimą pagal krikščioniškos moralės principus.

Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokinių mokslinė draugija

Adresas

Didžioji g. 62, Kėdainiai

Pirmininkė

Asta Krasauskienė

 

Tel. (8 347) 60 053
El. p. a.krasauskiene@sviesioji.lt, www.sviesioji.lt

Veiklos tikslas

Vienyti gimnazijos mokinius, orientuotus į mokslinę veiklą, vykdyti projektus.

Kėdainių rajono vaikų ir jaunimo sveikatos klubas „Sveiki“

Adresas

S. Dariaus ir S. Girėno g. 52, Kėdainiai

Vadovė

Jūratė Vaitonienė

 

El. p. sveikiked@yahoo.com

Veiklos tikslas

Puoselėti sveiką gyvenseną, vykdyti švietėjišką prevencinę veiklą.

Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“ Kėdainių skyrius
Adresas Mindaugo g. 18, Kėdainiai
Koordinatorė Gabija Kazakauskaitė 
 

www.zingsnis.lt

Veiklos tikslas

Vienyti moksleivius, studentus, mokytojus bei visus norinčius dalyvauti visuomeninėje savanoriškoje veikloje, skatinti tikslingą užimtumą, sveiką gyvenimo būdą.

Savanorių asociacija „Spindulys“

Adresas Kranto g. 5, Josvainiai, Kėdainių r. sav.
Pirmininkė Sandra Palubeckė
  El. p. savanoriai.spindulys@gmail.com
Veiklos tikslas Vykdyti jaunimo socialinę, kultūrinę, pažintinę, edukacinę, sportinę veiklą ir puoselėti dvasines vertybes. 

Jaunimo organizacijos DARBAS (JOD) Kėdainių skyrius

Adresas

Liepų takas 1, Kėdainiai

Skyriaus pirmininkas

Deividas Andrijauskas

 

www.jod.lt

Veiklos tikslas

Vienyti jaunimą skleidžiant demokratines idėjas. Burti jaunimą aktyviai visuomeninei veiklai.

Kėdainių liberalus jaunimas

Adresas

Didžioji g. 41, Kėdainiai

Pirmininkė

Ema Gavenkaitė

 

El. p. kedainiu.liberalus.j@gmail.com

Veiklos tikslas 

Nuosaikių liberalių idėjų skleidimas visuomenėje, ypač jaunimo tarpe, asmens teisių ir laisvių propagavimas, pilietinės visuomenės formavimas, aktyvi jaunimo veikla švietimo, kultūros, teisės, ekonomikos ir kitose srityse.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos (LSDJS) Kėdainių skyrius

Adresas

Vilniaus g. 11, Kėdainiai

Pirmininkas

 Lukas Tamulynas

 

www.jaunimieciai.lt

Veiklos tikslas

Skatinti neformalų ugdymą, demokratines reformas, socialinio teisingumo, bendruomeniškumo atsiradimą, pilietiškumo ugdymą, vienodas galimybes kiekvienam siekti tikslų.

Lietuvos jaunųjų konservatorių lygos (JKL) Kėdainių filialas

Adresas

Didžioji g. 41, Kėdainiai

Pirmininkė

Justė Stanevičiūtė

 

http://libertaspietas.lt/

Veiklos tikslas

Vienyti ir burti jaunimą aktyviai visuomeninei veiklai.

ORGANIZACIJOS DIRBANČIOS SU JAUNIMU

Viešoji įstaiga „Laiptai į viltį“

Adresas

Didžioji g. 21, Kėdainiai

Direktorius

Norbertas Martinkus

 

Tel.: (8 347) 60 962

Darbuotojos

Ilona Macionienė
Eglė Marija Skujytė

 

Tel. (8 347) 60 962
El. p. dienoscentraskedainiai@gmail.com

Veiklos tikslas

Sudaryti sąlygas tikslingam ir įvairiapusiam Kėdainių rajono vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumui.

Labdaros ir paramos fondas „Tavo svajonė“

Adresas

Birutės g. 14, Kėdainiai

Pirmininkas

Deividas Judenis

 

Tel. (8 347) 51 242
El. p. tavosvajones@gmail.com; www.tavosvajone.lt

Veiklos tikslas

Teikti socialine, psichologines ir ugdymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams

Asociacija „Trinus“

 Adresas Naujoji g. 9, Aristavos k., Kėdainių r. sav.
 Pirmininkas Andrius Katarskis 
  El. p. info.trinus@gmail.com
Veiklos tikslas Socialinės partnerystės pagrindu kurti ir įgyvendinti kryptingas jaunimo užimtumo, prevencijos ir neformalaus ugdymo(si) veiklas, sąlygojančias sėkmingą jaunų žmonių socializaciją, ugdančias jų asmeninę brandą, pilietiškumą, socialinius įgūdžius

Kėdainių rajono Moterų krizių centas

Buveinės adresas A. Mickevičiaus g. 32, Kėdainiai
Darbo laikas Darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val.
Pirmininkė Rita Stakniūnienė
  El. p. mkcentras@gmail.com 
Veiklos tikslas

Teikti į kritinę situaciją patekusiems asmenims psichologinę ir teisinę pagalbą;
burti savitarpio paramos grupes, kuriose, padedant kvalifikuotiems specialistams, smurtą patyrusios moterys bei vyrai galėtų bendrauti tarpusavyje, suprasti savo problemos priežastį, dvasiškai sustiprėti;
vykdyti švietėjišką, prevencinę veiklą smurto prieš moteris, vyrus ir vaikus klausimais.

Asociacija „Jaunieji žvalgai“
Adresas V. Koncevičiaus g. 3, Pelėdnagių k., Kėdainių rajonas
Pirmininkas Aurimas Žvikas
  El. p. auris@gmail.com 
Veiklos tikslas Atsakingo, sąmoningo, pilietiško ir patriotiško visuomenės nario ugdymas.

Bendruomenės iniciatyvų centras

Adresas

Josvainių g. 40, Kėdainiai

Centro valdybos pirmininkas

Henrikas Vaicekauskas

 

Tel./faks. (8 347) 52 544
El. p. direktorius@centras.kedainiai.lm.lt

Veiklos tikslas

Skatinti vietos bendruomenės iniciatyvas, vykdyti įvairių socialinių grupių problemas sprendžiančius projektus.

Kėdainių rajono Motinystės mokykla

Adresas

Budrio g. 5, Kėdainiai

Pirmininkė

Danutė Šilkaitienė

 

El. p. motinyste@yahoo.com

Veiklos tikslas

Vienyti sveiką šeimą sveikos visuomenės pagrindu laikančius asmenis ir besidominčius glaudžiu tėvų fiziniu ir psichologiniu ryšiu su vaiku, pradedant naują gyvybę, nešiojant vaisių, sveikai jį auginant.

Janinos Monkutės-Marks muziejus-galerija

Adresas

J.Basanavičiaus g. 45, Kėdainiai

Generalinė direktorė

Dalia Minkevičienė

 

Tel. (8 347) 57 398, faksas (8 347) 60 270
El. p. galerija@jmm-muziejus.lt; www.jmm-muziejus.lt

Muziejaus tikslas

Kultūrinis edukacinis įsipareigojimas dalintis su žmonėmis meno gyvenimu, rengti simpoziumus, paskaitas, literatūros vakarus, muzikinius koncertus. Pristatyti kūrybos dinamiką ir įvairovę, dalyvauti šalies ir Kėdainių kultūriniame gyvenime.

NEFORMALIOS JAUNIMO GRUPĖS

Kėdainių savanoriškos veiklos klubas

Vadovė Greta Brazauskaitė
Veiklos tikslas Skatinti ir plėtoti jaunimo savanorišką veiklą.
Krakių savanorių klubas „Savanoriauk Krakėse“
Vadovė Roka Merfeldaitė 
  El. p. krakiukc@gmail.com 
Veiklos tikslas Skatinti ir plėtoti jaunimo savanorišką veiklą.

Jaunieji policijos rėmėjai

Adresas

A. Mickevičiaus g. 25, Kėdainiai

Vadovė

Vilma Vyšniauskienė

 

El. p. vilma.vysniauskiene@policija.lt

Veiklos tikslas

Padėti teisėsaugos institucijoms įgyvendinti nepilnamečių nusikalstamumo ir kitų teisės pažeidimų prevenciją.