J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Konkursų nuostatai

Kultūros projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2024 metų konkursas

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. AD-1-243 „Dėl kultūros projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2024 m. konkurso“, skelbė Kultūros projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2024 metų konkursą. Konkursas organizuojamas vadovaujantis Kultūros projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. AD-1-241 „Dėl kultūros projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų tvirtinimo“ ir Nevyriausybinių organizacijų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis ir šių lėšų administravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-62 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis ir šių lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

Informacija apie gautas paraiškas pagal finansuotinas sritis:
Gyventojų įtraukties į aktyvią kultūrinę ir (ar) kūrybinę veiklą, kultūros paslaugų prieinamumo didinimas.
Kėdainių rajono bendruomenės kultūrinio aktyvumo ir (ar) kūrybinio laisvalaikio užimtumo skatinimas.

Konkurso nuostatai
Paraiškos forma
Deklaracijos forma 
Administracinės atitikties vertinimo anketa
Paraiškos vertinimo anketa
Patikslintos paraiškos forma
Veiklų vykdymo patikrinimo ataskaita
Nevyriausybinių organizacijų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis ir šių lėšų administravimo tvarkos aprašas


2023 m. Kėdainių rajono savivaldybės kultūros projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

2022 m. Kėdainių rajono savivaldybės kultūros projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

2021 m. Kėdainių rajono savivaldybės kultūros projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

2020 m. Kėdainių rajono savivaldybės kultūros projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

2019 m. Kėdainių rajono savivaldybės kultūros projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

 

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONKURSAS „KULTŪROS VERSMĖ“ 

KĖDAINIŲ KRAŠTO KULTŪROS PREMIJOS KONKURSAS

KĖDAINIŲ KRAŠTO GARBĖS PILIEČIO ČESLOVO MILOŠO PREMIJOS KONKURSO NUOSTATAI 

KĖDAINIŲ KRAŠTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATAI