J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Konkursų nuostatai

2021 m. Kėdainių rajono savivaldybės kultūros projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

Savivaldybės administracija kasmet organizuoja rajono kultūros įstaigų, nevyriausybinių organizacijų kultūros projektų konkursą. 2021 m. konkursui pateiktos 46 paraiškos (iš jų 25 biudžetinių įstaigų ir 21 nevyriausybinių organizacijų). Bendra visų projektų vertė 90 755,18 Eur, iš kurių prašoma suma iš savivaldybės biudžeto – 76 867,33 Eur. Vadovaujantis Kultūros projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkurso tvarkos aprašu ir atlikus paraiškų administracinės atitikties vertinimą, kultūros projektų paraiškos perduotos Kultūros projektų vertinimo komisijai.

2021 m. kultūros projektų konkurso prioritetai:
1. Vaikų ir jaunimo kūrybiškumo ir laisvalaikio užimtumo skatinimas;
2. Naujų kultūrinių paslaugų kūrimas vietos bendruomenei, siekiant didinti jų prieinamumą;
3. Etninės kultūros gyvosios tradicijos puoselėjimas ir kraštotyra;
4. Renginiai, įtraukiantys vietos bendruomenę į kūrybiško laisvalaikio veiklas, kultūrinėmis priemonėmis gerinančias gyvenamos aplinkos kokybę;
5. Renginiai, skirti Holokausto 80-mečio ir Kėdainių krašto žydų bendruomenių atminimui.

Paraiška dalyvauti Kėdainių rajono savivaldybės kultūros projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų 2021 m. projektų konkurse

Projekto paraiškos vertinimo anketa

Kultūros projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkurso tvarkos aprašas

 

 

2020 m. Kėdainių rajono savivaldybės kultūros projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

Savivaldybės administracija kasmet organizuoja rajono kultūros įstaigų, nevyriausybinių organizacijų kultūros projektų konkursą. 2020 m. konkursui buvo pateiktos 34 paraiškos (iš jų 20 biudžetinių įstaigų ir 14 nevyriausybinių organizacijų), kurių prašoma suma – 41775,55 Eur. Prioritetui Vaikų ir jaunimo kūrybiškumo ir laisvalaikio užimtumo skatinimas pateiktos 8, Naujų kultūrinių paslaugų kūrimas vietos bendruomenei – 4, Profesionalaus meno sklaida kaimiškosiose rajono seniūnijose – 5, Tautodailės, kitų etninės kultūros tradicijų puoselėjimas ir kraštotyra – 8, Kaimų ir miestelių šventės, puoselėjančios tradicinį ir mėgėjų meną – 7 ir Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metų paminėjimas – 2 paraiškos.

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. AD-1-484 „Dėl 2020 m. Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų kultūros projektų sąrašo tvirtinimo“ patvirtintas finansuojamų kultūros projektų sąrašas. 2020 m. dalinis finansavimas skirtas 23 projektų vykdymui, o jiems įgyvendinti skirta 20 000 Eur.

Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų kultūros projektų sąrašas

Kultūros projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkurso tvarkos aprašas

Kėdainių rajono savivaldybės kultūros projektų konkurso paraiškos forma

Projekto paraiškos vertinimo anketa

 

2019 m. Kėdainių rajono savivaldybės kultūros projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

Savivaldybės administracija kasmet organizuoja rajono kultūros įstaigų, nevyriausybinių organizacijų kultūros projektų konkursą. 2019 m. konkursui buvo pateiktos 35 paraiškos, kurių prašoma suma – 69900 Eur. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. AD-1-504 „Dėl 2019 m. Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų kultūros projektų sąrašo tvirtinimo“ patvirtintas finansuojamų kultūros projektų sąrašas. 2019 m. dalinai finansuoti 20 projektų, o jiems įgyvendinti skirta 20 000 Eur.

Finansuojamų kultūros projektų sąrašas


KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONKURSAS „KULTŪROS VERSMĖ“ 

KĖDAINIŲ KRAŠTO KULTŪROS PREMIJOS KONKURSAS

KĖDAINIŲ KRAŠTO GARBĖS PILIEČIO ČESLOVO MILOŠO PREMIJOS KONKURSO NUOSTATAI 

KĖDAINIŲ KRAŠTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATAI