J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Aktualijos

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistas Edgaras Jasenka
atsakingas už kultūros paveldo apsaugą,
kabineto Nr. 602, tel. (8 347) 69 578, el. p. edgaras.jasenka@kedainiai.lt 
-------------------------------------------------------------------

Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planas

Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planas (toliau – Kultūros paveldo centro planas), kurį sudaro:
1.1. Statinių ir vietovių, kuriems 2022 m. rengiami Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai, sąrašas;
1.2. Vietų, kurioms 2022 m. rengiami Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai, sąrašas;
1.3. Objektų, siūlomų registruoti Kultūros vertybių registre kaip kilnojamosios kultūros vertybės ir statinių vertingosios savybės, kurioms 2022 m. rengiama apskaitos dokumentacija, sąrašas.

-------------------------------------------------------------

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2021-11-30 nuotolinis posėdis

Posėdyje planuojama svarstyti:

  1. Klausimas dėl grindinio fragmentų, atidengtų archeologinių tyrimų metu Vilniuje, Vasario 16-osios g., vertinimo ir tikslingumo juos nustatyti Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 33653) vertingąja savybe.
  2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Vilniaus žydų kultūros įstaigų pastato (u. k. 36497), esančio Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Žemaitijos g. 4, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
  3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kaltanėnų Švč. Marijos Angeliškosios bažnyčios statinių komplekso (u. k. 30803), esančio Švenčionių rajono sav., Kaltanėnų sen., Kaltanėnų mstl., Švenčionėlių g. 36, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
  4. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Namo (u. k. 4695), esančio Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Naujojo sodo g. 12, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
  5. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčios pastatų komplekso (u. k. 30363), esančio Šilutės rajono sav., Šilutės m., Katalikų bažnyčios g. 1, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
  6. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Klaipėdos senųjų kapinių koplyčios pastatų komplekso (u. k. 29502), esančio Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Liepų g. 45A., 45, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
  7. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kėdainių senosios regulos karmelitų vienuolyno pastatų komplekso (u. k. 1397), esančio Kėdainių rajono sav., Kėdainių m., Radvilų g. 8A, 10, Didžioji g. 19, 21, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
  8. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Taučių geležinkelio tilto (u. k. 26982), esančio Šiaulių rajono sav., Raudėnų sen., Taučių k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

 

`Sakralinis paveldas Kėdainių rajone>>


2020-2021 m. Europos paveldo dien
ų progą, tradiciškai rengtoms orientacinėms varžyboms Kėdainių rajone, skirta video medžiaga. 

  1. Orientacinės varžybos Kėdainių rajone. Renkuosi Kėdainius. Sakralinis paveldas.

 

Informacija apie parengtas valstybės saugomų gamtos paveldo objektų jų ribų schemas ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 652 „Dėl valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2021 m. rugpjūčio 23 d. 13 val. numatomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame bus svarstomas Šaravų miško 1863-1864 m. sukilėlių stovykla ir kautynių vietos (44346), Kėdainių r. sav., Josvainių sen., Vincentavos k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo. Su Akto projektais galima susipažintihttps://dangulys.kpd.lt/public/5vt-2021-08-23

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2021-04-27 nuotolinis posėdis
2021 m. balandžio 27 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Čiobiškio dvaro sodybos (u. k. 1650) Arklidės pastato (u. k. 26246), Širvintų rajono sav., Čiobiškio sen., Čiobiškio k., Vilties g. 1, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
2. Kultūros paveldo centro parengtas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Namo (u. k. 1692), Trakų m., Birutės g. 28, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
3. Kultūros paveldo centro parengtas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo Kėdainių geležinkelio tiltui (44799), Kėdainių m., J. Biliūno g., ir jo įrašymo į Kultūros vertybių registrą.
4. Kultūros paveldo centro parengtas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Lipliūnų dvaro sodybos fragmentų (u. k. 219), Kėdainių rajono sav., Kėdainių miesto sen., Lipliūnų k., Tuopų g. 2, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
5. Kultūros paveldo centro parengtas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Karaliaus Vilhelmo statinių kanalo komplekso (u. k. 25965), Klaipėdos rajono sav., duomenų kultūros registre tikslinimo.
6. Kultūros paveldo centro parengtas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo Namui (46016), Kauno m., M. Valančiaus g. 19, ir jo įrašymo į Kultūros vertybių registrą.

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2021-02-09 nuotolinis posėdis
2021 m. vasario 9 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:
1. Statinių liekanų, atidengtų archeologinių tyrimų metu Vilniuje, Šv. Stepono g. 33, 35A, vertinimo klausimas.
2. Statinių liekanų, atidengtų archeologinių tyrimų metu Vilniuje, Pylimo ir Klaipėdos gatvių sankirtoje bei Pylimo g. 5, vertinimo klausimas.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kudirkos Naumiesčio istorinės dalies (u. k. 17093), Šakių rajono sav., Kudirkos Naumiesčio m., vertingųjų savybių tikslinimo (dėl archeologinių tyrimų metu Tilto g. aptiktų XIX a. pr. mūrinio pastato liekanų ir akmeninio grindinio V. Kudirkos, Vytauto, Varpo, Dariaus ir Girėno, Kranto, Tilto, Vilties gatvių atkarpose).
4. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Vilniaus Didžiosios sinagogos ir mikvių pastato liekanų komplekso (44458), sudaryto iš Vilniaus Didžiosios sinagogos ir mikvių pastato liekanų komplekso Vilniaus Didžiosios sinagogos liekanų (u. k. 41887) ir Vilniaus Didžiosios sinagogos ir mikvių pastato liekanų komplekso mikvių pastato liekanų (44459), Vilniaus m., Vokiečių g. 13A, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (dėl klaidų taisymo).
5. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Pavermenio dvaro sodybos (u. k. 226), susidedančios iš Pavermenio sodybos rūmų (u. k. 32415), Pavermenio sodybos oficinos (u. k. 32416), Pavermenio sodybos svirno (u. k. 32417), Pavermenio sodybos tvarto (u. k. 32418), Pavermenio sodybos parko (u. k. 32419), Kėdainių rajono sav., Truskavos sen., Pavermenio k., vertingųjų savybių tikslinimo.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio skyriaus informacija „DĖL STOGASTULPIO ALEKSANDRUI DAMBRAUSKUI – ADOMUI JAKŠTUI ATMINTI (U.K. 2240), ESANČIO KURONIŲ K., KĖDAINIŲ R. DUOMENŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE PATIKSLINIMO“
Informuojame, kad 2020-11-23 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Vertinimo taryba) posėdyje buvo nutarta patikslinti Stogastulpio Aleksandrui Dambrauskui-Adomui Jakštui atminti (u. k. 2240), esančio Kuronių k.., Kėdainių r. duomenis Kultūros vertybių registre, nustatyti vertingąsias savybes, vietinį reikšmingumo lygmenį ir apibrėžti teritorijos ribas.
Stogastulpiui Aleksandrui Dambrauskui – Adomui Jakštui atminti (u. k. 2240), esančiam Kuronių k., Kėdainių r. ir jo teritorijai taikomi Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 60 str. 1 p. ir Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo reikalavimai. Vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 straipsnio 12 dalimi, Kultūros vertybių registro duomenys yra vieši. Su objekto apskaitos medžiaga galima susipažinti Kultūros vertybių registro duomenų bazėje, adresu: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/2bb674db-54b6-4c4d-a9ee-1f7165f143c2
Šį pranešimą parengė KPD prie Kultūros ministerijos Kauno skyriaus vyr. specialistė Sabina Strazdienė, tel. 8 37 20 62 29.


Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2020 m. lapkričio 23 d., 13 val., numatytas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame bus svarstomas Kėdainių senųjų kapinių ir Lietuvos partizanų užkasimo vietos ir kapų komplekso (40470, 40171), Kėdainių m., Kėdainių r. sav., apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.
Su nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektais galima susipažinti galima susipažinti https://dangulys.kpd.lt/public/4e0d7a6319f2

2020 m. spalio 20 d. 9 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos salėje (Šnipiškių g. 3, Vilnius, 303 kab.) vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:
1. Lipliūnų dvaro sodybos fragmentų (u. k. 219), Kėdainių r. sav., Kėdainių m. sen., Lipliūnų k., Tuopų g. 2, apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.
2. Pastatui (44626), Rokiškio r. sav., Rokiškio m., Nepriklausomybės a. 21, apsaugos suteikimo klausimas.
3. Namui (44513), Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m., Vytauto g. 55, apsaugos suteikimo klausimas.
4. Sudargo vikariato pastato (u. k. 35684), Šakių r. sav., Sudargo k., Laisvės a. 17, apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.
5. Namo M. K. Čiurlionio g. 15 sklype esančių dviejų (ūkinės paskirties) statinių, patenkančių į Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 33653), teritoriją statuso keitimo klausimas.
6. Archeologinių tyrimų metu Šiaulių m., Vilniaus g. 153A, aptiktų grindinio ir pastatų fragmentų vertinimo klausimas.
7. Žemaitkiemio Šv. Kazimiero bažnyčios statinių komplekso (u. k. 31229), Ukmergės r. sav., Žemaitkiemio mstl., S. Morkūno a. 2, apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.


2020 m. spalio 6 d. 9 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos salėje (Šnipiškių g. 3, Vilnius, 303 kab.) vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.


Planuojama svarstyti:
1. Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 33653), vertingųjų savybių tikslinimo (dėl pastato, Vilniaus m., Naugarduko g. 31 statuso keitimo) klausimas.
2. Kėdainių senamiesčio (u. k. 16074) vertingųjų savybių tikslinimo (dėl archeologinių tyrimų metu aptiktų pastato fragmentų Kėdainių m., Didžiosios Rinkos a. 5 / Skongalio g. 1) klausimas.
3. Vilniaus jėzuitų vienuolyno pastatų ansamblio Šv. Kazimiero bažnyčios (u. k. 27304), Vilniaus m., Didžioji g. 34, vertingųjų savybių tikslinimo klausimas.
4. Namui (u. k. 10639), Vilniaus m., Paribio g. 49, apsaugos netaikymo klausimas.
5. Pastato liekanų, aptiktų archeologinių tyrimų metu Vilniaus m., Dainavos g. 7, vertinimo klausimas.
6. Statinių liekanų, aptiktų archeologinių tyrimų metu Biržų m., Astravo g. 17, vertinimo klausimas.


2020 m. rugsėjo 28 d. 14 val. vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiai.
Darbotvarkės:
1. Lietuvos partizanų užkasimo vietos  ir kapų (33862), Kėdainių r. sav., Šėtos mstl., Kapų g., apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.
2. Šėtos žydų senųjų kapinių (38120), Kėdainių r. sav., Šėtos mstl., Kapų g., apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.
3.  Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (11248), Tauragės r. sav., Skaudvilės m., Tauragės g., apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.
4. Lietuvos šaulių žūties vietos (20380), Tauragės r. sav., Skaudvilės m., Kauno g., apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.
5. Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (10879), Jurbarko r. sav., Viešvilės mstl., apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.
6. Laukininkų kaimo senųjų kapinių, vad. Kapeliais (26150), Molėtų r. sav., Laukininkų k., apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.
7. Paąžuolių kaimo senųjų kapinių (28447), Molėtų r. sav., Paąžuolių k., apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.
8. Kisieliaukos kaimo senųjų kapinių, vad. Salos kalnu (27519), Molėtų r. sav., Kisieliaukos k., apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.
9. Vėdarų kaimo senųjų kapinių, vad. Magilnyku (26148), Molėtų r. sav., Vėdarų k., apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.
10. Simančių kaimo senųjų kapinių (27542)        Molėtų r. sav., Simančių k., apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.
11. Mažeikių kaimo antrųjų senųjų kapinių (6479), Molėtų r. sav., Mažeikių k., apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.
12. Laumėnų kaimo pirmųjų senųjų kapinių (26399), Molėtų r. sav., Laumėnų k., apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.
13. Liliškio dvaro senųjų kapinių, vad. Dvaro kapais (26858), Molėtų r. sav., Valančių k., apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.
14. Liesėnų kaimo senųjų kapinių, vad. Kapeliais (27535), Molėtų r. sav., Vaikšniūnų k., apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.
15. Kunigo, rašytojo, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojo Juozapo Lideikio kapo (17007), Molėtų r. sav., Suginčių k., apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.
16. Skroblynų kaimo senųjų kapinių (27539), Molėtų r. sav., Skroblynų k., apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.
17. Juodkrantės evangelikų liuteronų senųjų kapinių dalies (u.k. 22440), Miško g. , Neringos m., apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.

Europos paveldo dienos 2020 m. rugsėjo 15 d.
Įsibėgėjo Europos paveldo dienų „Kultūros paveldas ir edukacija“ renginiai Kėdainių rajono savivaldybėje. Rugsėjo 12 dieną Kėdainių kultūros centras talkininkaujant Architektūros ir urbanistikos skyriui, organizavo orientacines varžybas „Renkuosi Kėdainius. Sakralinis paveldas“.
Renginio idėjos esmė buvo per varžytuves suaktyvinti kėdainiečius geriau pažinti bažnytinį meną. Tokia pažinimo forma reikalauja pastabumo ir žingeidumo.  Dalyviai turėjo aplankyti 6 bažnyčias ir atlikti 30 užduočių. Kontrolinis laikas – 4 valandos. Renginys popietėje prasidėjęs, Didžiosios rinkos aikštėje, vakare baigėsi Mikalojaus Daukšos bibliotekos kiemelyje. Varžytuvių dalyvių veidai spinduliavo puikią nuotaiką. Renginį vainikavo varžybų rezultatų paskelbimas, nugalėtojų apdovanojimas ir „Folk Trio“ grupės koncertas.
Projektą finansuoja Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos ir Kėdainių rajono savivaldybė. Rengia Kėdainių kultūros centras.
Architektūros ir urbanistikos skyriaus mentorius Vytautas Kundrotas

--------------------------------------------------------

2020 m. rugsėjo 21 d. 9 val. Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyriaus salėje (Vilniaus g. 22, Kauno m.) vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis. Planuojama darbotvarkė:
1. Kėdainių sinagogos (u. k. 12965), adresu Smilgos g. 5A, Kėdainių m., Kėdainių r. sav. vertingųjų savybių tikslinimo klausimas – tvarkybos darbų metu aptiktų elementų kultūrinės vertės klausimas;

----------------------------------------------------------
Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2020-08-18 posėdis
2020 m. rugpjūčio 18 d. 9 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos salėje (Šnipiškių g. 3, Vilnius, 303 kab.) vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.
Planuojama svarstyti:
1. Mūro fragmentų, aptiktų archeologinių tyrimų metu Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Z. Sierakausko g. 25, vertinimo klausimas.
2. Vandens įbėgimo latako ir grindinio fragmentų, aptiktų archeologinių tyrimų metu Raubonių vandens malūno-karšyklos-verpyklos (u. k. 2399) teritorijoje, Pasvalio r. sav., Raubonių k., Taikos g. 5, vertinimo klausimas.
3. Pastato pamatų, krosnies pado ir grindinio fragmentų, aptiktų archeologinių tyrimų metu Kėdainių r. sav., Kėdainių m., Rinkos g. 5A, vertinimo klausimas.
4. Pastatų, Ignalinos m. sav., Ignalinos m., Laisvės g. 27, 32, vertinimo klausimas.
-------------------------------------------------------------

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.
2020 m. rugpjūčio 11 d. 9 val. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus M. Žilinsko dailės galerijos patalpose (Nepriklausomybės a. 12, Kauno m.) vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis. Planuojama darbotvarkė:
4. Kėdainių sinagogos (u. k. 12965), adresu Smilgos g. 5A, Kėdainių m., Kėdainių r. sav. vertingųjų savybių tikslinimo klausimas – archeologinių tyrimų metu aptiktų radinių kultūrinės vertės klausimas.

-------------------------------------------------------------

Dėl pastato, vad. Škotų pirklių namu (u. k. 1401), adresu Didžiosios Rinkos a. 6, Kėdainių m. duomenų kultūros vertybių registre patikslinimo

Informuojame, kad 2020-01-20 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Vertinimo taryba) posėdyje buvo nutarta patikslinti Pastato, vad. Škotų pirklių namu (u. k. 1401), adresu Didžiosios Rinkos a. 6, Kėdainių m. duomenis Kultūros vertybių registre, nustatyti vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį ir apibrėžti teritorijos ribas.

Pastato, vad. Škotų pirklių namu (u. k. 1401), adresu Didžiosios Rinkos a. 6, Kėdainių m. teritorijai, teritorijoje esantiems pastatams, vertingosioms savybėms yra taikomi Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo reikalavimai.

Vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 2012, Nr. 136-6960) 8 straipsnio 12 dalimi, Kultūros vertybių registro duomenys yra vieši. Su objekto apskaitos medžiaga galima susipažinti Kultūros vertybių registro duomenų bazėje (http://kvr.kpd.lt/heritage/).
Šį pranešimą parengė, ir, iškilus klausimams, reikiamą informaciją Jums suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio vyr. specialistė Sabina Strazdienė, tel. 8 37 20 62 29, el. paštas: sabina.strazdiene@kpd.lt.
Vertinimo tarybos sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo  nustatyta tvarka.    

Informuojame apie duomenų kultūros paveldo registre patikslinimą

Informuojame, kad 2020-02-25 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Vertinimo taryba) posėdyje buvo nutarta patikslinti Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios statinių komplekso evangelikų reformatų bažnyčios (u. k. 36619), Senoji g. 3, Kėdainių m., Kėdainių rajono sav. vertingąsias savybes.
Vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 straipsnio 12 dalimi. Kultūros vertybių registro duomenys yra vieši. Su objekto apskaitos medžiaga galima susipažinti Kultūros vertybių registro duomenų bazėje (http://kvr.kpd.lt/heritage/).
Šį pranešimą parengė, ir, iškilus klausimams, reikiamą informaciją Jums suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio vyr. specialistė Sabina Strazdienė, tel. 8 37 206229, el paštas: sabina.strazdiene@kpd.lt
Vertinimo tarybos sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Architektūros ir urbanistikos skyriaus mentorius Vytautas Kundrotas

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2020-02-25 posėdžiai

2020 m. vasario 25 d. 9 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos salėje (Šnipiškių g. 3, Vilnius, 303 kab.) vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiai.

Planuojama svarstyti:
1. Pavoverės Šv. Kazimiero bažnyčios statinių komplekso (1659), esančio Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Pavoverės k., duomenų Kultūros vertybių registre patikslinimo klausimas.
2. Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios (36619), esančios Kėdainių rajono sav., Kėdainių miesto sen., Kėdainių m., Senoji g. 3, duomenų Kultūros vertybių registre patikslinimo klausimas.
3. Antros Bubių dvaro sodybos lentpjūvės (24729), esančios Šiaulių rajono sav., Bubių sen., Bubių k., Slėnio g. 18, apsaugos naikinimo klausimas.
4. Čiobiškio dvaro sodybos (1650, G292K, AtV659), esančios Širvintų rajono sav., Čiobiškio sen., Čiobiškio k., rūmų ir oficinos vertingųjų savybių tikslinimo klausimas.
5. Vilniaus senamiesčio (16073) vertingųjų savybių tikslinimo (patikslinimai kvartaluose Nr. 65, 66, 76, 77, 78) klausimas.


Kultūros paveldo centro 2020 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planas

1.Statinių ir vietovių, kuriems 2020 m. rengiami Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai, sąrašas:
Kėdainių rajono savivaldybės ir Kultūros paveldo departamento Kauno skyriaus iniciatyva pildomas Akto (Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas) projektas Kėdainių senosios kapinėms ir laidojimų vietai Skongalyje, Kėdainių senojo miesto archeologinėje vietovėje.
1400, S630 Kėdainių gimnazija, Didžioji g. 62, Kėdainių miestas; 26106, S637 Namas, Didžioji g. 27, Kėdainių miestas; 1406,S633 Namas, Radvilų g. 41, Kėdainių miestas; 1398,S627 Pastatas, Didžioji g. /Senoji g. 20/7, Kėdainių miestas.

2.Vietų, kurioms 2020 m. rengiami Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai, sąrašas:
1863-1864 m. sukilėlių Račkauskų kapas, Kėdainių r., Paberžės kapinės; Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta, Kėdainių r., Sosių mšk.; Lietuvos partizano Antano Rimavičiaus kapas, Kėdainių r.,

Architektūros ir urbanistikos skyriaus mentorius Vytautas Kundrotas

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius informuoja dėl objektų duomenų Kultūros vertybių registre patikslinimo.
„Informuojame, kad 2020-01-06 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau  – Vertinimo taryba) posėdyje buvo nutarta:
1. Patikslinti Namo (u. k. 1402), adresu Didžiosios Rinkos a. 3, Kėdainių m., Kėdainių r. sav. Duomenis Kultūros vertybių registre, nustatyti vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį ir apibrėžti teritorijos ribas.
2. Patikslinti Monumentalaus kryžiaus (u. k. 7929), adresu Surviliškio mstl., Kėdainių r. sav. Duomenis Kultūros vertybių registre, nustatyt vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį ir apibrėžti teritorijos bei apsaugos zonos ribas.
Vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 2012, Nr. 136-6960) 8 straipsnio 12 dalimi, Kultūros vertybių registro duomenys yra vieši. Su objektų apskaitos medžiaga galima susipažinti Kultūros vertybių registro duomenų bazėje (http://kvr.kpd.lt/heritage/).

2020 m. sausio 20 d. 9 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyriuje (Rotušės a. 29, Kauno m.) vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis. Planuojama darbotvarkė:
1. Pastato, vad. Škotų pirklių namu (u. k. 1401), adresu Didžiosios Rinkos a. 6, Kėdainių m. duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo klausimas.

Kultūros paveldo centro 2019 m. veiklos planas

Dėl individualių apsaugos reglamentų

Dėl individualių apsaugos reglamentų
Pranešame, kad 2019 m. gruodžio 4 d. yra parengtas Šėtos sinagogos pastato (36184) individualus apsaugos reglamentas ir jo patvirtinimo aktas, kurie yra registruoti Kultūros vertybių registre.

Vykdant Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 17 d. įsakymą Nr. Į-279 „KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS SUDAROMŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“, teikiame darbotvarkes paskelbti savivaldybių, kurių teritorijoje yra į darbotvarkę įtrauktas savivaldybės teritorijoje esantis nekilnojamasis daiktas ar daiktai, interneto svetainėje.
2020 m. sausio 6 d. 9 val. Kultūros paveldo departamento salėje vyks Kultūros paveldo departamento antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiai.
Darbotvarkė:
1. Jakštaičių etnoarchitektūrinio kaimo (12114, U48), Kretingos r. sav., apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.
2. Monumentalaus kryžiaus su ŠV. Onos ir Šv. Stanislovo horeljefais (7929, DR680, D27), Surviliškio mstl., Kėdainių r. sav., apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.
3. Namo (1402, S631), Didžiosios Rinkos a. 3, Kėdainių m., Kėdainių r. sav., apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2019-12-03 posėdžiai.
Š.m. gruodžio 3 d. 8.30 val. Kultūros paveldo departamento salėje (303 kab.) Vilniuje vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiai. Planuojama svarstyti:
1. Pastato (21311), esančio Ariogalos g. 11, Josvainių m., Kėdainių r. sav. duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo klausimas.
2. Teisinės apsaugos Kyburių dvaro sodybos fragmentams (427), Kyburių k., Vaškų sen., Pasvalio r. sav. reikalingumo klausimas.
3. Arkikatedros Bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso (642) Pilininko namo (24707), vakarų atraminės sienos bei teritorijos vertingųjų savybių tikslinimo atliktų tyrimų pagrindu klausimas.
4. Trakų pusiasalio pilies liekanų ir kitų statinių komplekso (1021) vertingųjų savybių tikslinimo atliktų tyrimų pagrindu klausimas.
5. Bikuškio dvaro sodybos (1741) Utenos rajono sav., Sudeikių sen., Bikuškio k., Dvaro g. 29 vizualinio apsaugos pozonio keitimo tikslingumo klausimas.

KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRO NAUJIENOS  
2019 metais savivaldybės administracijos rūpesčiu ir lėšomis parengus apskaitos dokumentaciją, į Kultūros vertybių registrą Kėdainių rajone įrašyti objektai:
1. Paminklas Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečiui (skulptorius Kostas Rameika), unikalus kodas Kultūros vertybių registre 44331, Šventybrasčio k., Vilainių sen.;
2. Grafų Zabielų šeimos kapas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre 44335 Apytalaukio bažnyčios kapinėse, Vilainių sen.;
3. Paminklas Lietuvos Nepriklausomybės kovose žuvusiems atminti, unikalus kodas Kultūros vertybių registre 44332, Ramygalos g. 38, Šėtos mstl., Šėtos sen.;
4. Pagirių bažnyčios varpinė, unikalus kodas Kultūros vertybių registre 44347, Pagirių mstl., Šėtos sen.;
5. Teodoros Uršulės Pilsudskos kapas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre 44333,  Pajieslio bažnyčios šventoriuje, Krakių sen.;
6. Tautinio atgimimo veikėjos, pedagogės, tautosakininkės Jadvygos Teofilės Juškytės kapas, Jadvygos Juškytės g., Pernaravos mstl., Pernaravos sen.;
7. Grafų Elenos ir Antano Chrapovickių kapas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre 44336, Gudžiūnų mstl., Gudžiūnų sen.;
8. Šaravų miško 1863-1864 m. sukilėlių stovyklos ir kautynių vieta, unikalus kodas Kultūros vertybių registre 44346 Šaravų k., Josvainių sen.
Savivaldybės administracijos rūpesčiu ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros  ministerijos lėšomis parengus apskaitos dokumentaciją, į Kultūros vertybių registrą Kėdainių rajone įrašyti objektai:
1. Mokytojos, politinės kalinės Adelės Dirsytės gimtosios sodybos vieta unikalus kodas Kultūros vertybių registre 43949, Aukštųjų Kaplių k., Šėtos sen.;
2. Paminklas mokytojai, politinei kalinei Adelei Dirsytei unikalus kodas Kultūros vertybių registre 43945, Ramygalos g. 2A, Šėtos mstl.

Inicijavus savivaldybės administracijai valstybės saugomais paskelbti Vaiškonių dvaro sodybos fragmentai (5 objektai), unikalus kodas Kultūros vertybių registre 233, Vaiškonių k., Šėtos sen.
Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 2012, Nr.169-6960) 8 straipsnio 12 dalimi, Kultūros vertybių registro duomenys yra vieši. Su objektų Vertinimo tarybos aktų medžiaga galima susipažinti Kultūros vertybių duomenų bazėje (http://kvr.kpd.lt/heritage/).

2019 m. spalio 28 d. 9 val Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyriuje, (Rotušės a. 29, Kauno m.) vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.
Darbotvarkės klausimas, susijęs su Kėdainių r. sav. nekilnojamojo kultūros paveldo objektais:
1. Kėdainių vaito Juozapo Budrevičiaus namo (u. k. 1395), adresu Didžioji g. 6, Kėdainių m. duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo klausimas.

 

2019 m. spalio 22 d. 9 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje numatoma svarstyti:
1. Kapo (10946) Vokiečių g. 7, Kėdainiuose statuso Kultūros vertybių registre keitimo klausimas.
2. Adomo Freitago antkapinės lentos (7896) Vokiečių g. 7, Kėdainiuose statuso Kultūros vertybių registre keitimo klausimas.
3. Sienų tapybos „Apaštalai Petras ir Povilas, evangelistai Jonas, Lukas, Matas ir Morkus“, (15495) Vokiečių g. 7, Kėdainiuose statuso Kultūros vertybių registre keitimo klausimas.
4. Sakyklos (4114) Senoji g. 3, Kėdainiuose statuso Kultūros vertybių registre keitimo klausimas.
5. Ornamentuotų kryžių (2), (9356) Šventybrastyje, Kėdainių r. statuso Kultūros vertybių registre keitimo klausimas.

APSAUGOS REGLAMENTAI

V
adovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Kėdainių rajono savivaldybės administracija  biudžeto lėšomis parengė devynių kultūros paveldo objektų individualius apsaugos reglamentus ir tvirtinimo aktus:
- Gelnų koplytėlė (u. k. 38359), Gelnų k., Pelėdnagių sen.;Gumbių koplytėlė (u. k. 41948), Margių k., Šėtos sen.;  
- Šlapaberžės dvaro sodybos koplytėlė (u. k. 37217), Šlapaberžės k., Dotnuvos sen.;
- Dvarininkų Vendziagolskių šeimos kapas (u. k. 43104), Kauno g. kapinės, Kėdainių m. sen.;
- Dvarčininkų kaimo senosio kapinės (u. k. 37624), Koliupės k., Vilainių sen.;
- Gegužių kaimo senosios kapinės (u. k. 43111), Gegužių k., Pernaravos sen.;
- Okainių kaimo senosios kapinės (u. k. 42953), Okainių k., Truskavos sen.;
- Aukupėnų kaimo kapinių laidojimo koplyčia (u. k. 37328), Užkapių k. Pelėdnagių sen.;
- Paminklo, skirto 1579 m. M. Daukšos įsteigtos Krakių parapijinės mokyklos 400-ųjų metų sukakčiai (u. k. 16735), Betygalos g., Krakių mstl., Krakių sen.

Šių objektų duomenys skelbiami Kultūros paveldo departamento tinklalapyje, Kultūros vertybių registre www.kvr.kpd.lt, įvedus unikalų kultūros vertybių kodą (u. k.) grafoje "Unikalus kodas".


2019 m. spalio 7 d. 14 val. Kultūros paveldo departamento salėje vyks Kultūros paveldo departamento penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiai, kuriuose bus svarstomi šie klausimai:
<>
14. 1863 m. sukilimo Šaravų miške įvykiams atminti, Šaravų k., Kėdainių r. sav., apsaugos suteikimo klausimas (pakartotinis svarstymas).
15. Pagirių bažnyčios varpinei, Liepų g. 17A, Pagirių mstl., Kėdainių r. sav., apsaugos suteikimo klausimas (pakartotinis svarstymas).


Europos paveldo dienų 2019 m. renginiai Kėdainiuose

Rugsėjo 20−22 d. vyks Europos paveldo dienų renginys KULTŪROS PAVELDAS: PAŽINK IR PRAMOGAUK. Pateikiame programą ir kviečiame dalyvauti.

 

Sutvarkyti du paveldo objektai

 Savivaldybės biudžeto lėšomis sutvarkyti du paveldo objektai Dotnuvos seniūnijoje. Tai klasicizmo stiliaus Šlapaberžės dvaro sodybos koplytėlė ir Prisikėlimo apygardos vado Juozo Paliūno-Ryto žuvimo vietos aplinka.

Klasicizmo stiliaus Šlapaberžės dvaro sodybos koplytėlė (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 37217, dvaro sodyba, susiformavusi XIX a. pr. – XX a. pr.)
XIX a. pradžioje šios valdos priklausė Gintautams-Dziaveltovskiams. Už dalyvavimą 1863 m. sukilime Tadas Gintautas dvaro neteko. Per susirėmimus buvo apgriauta pietinė pastato dalis. Tarpukariu dvaras priklausė Lietuvos savanoriui Mykolui Kvintai (1886–1931). 1933 m. dvarą iš varžytinių įsigijo inžinierius P. Morkūnas, kuris 1940 m., nesipriešindamas sovietų valdžiai, šio nekilnojamojo turto atsisakė. Pokario metais rūmuose veikė profesinė techninė Mechanizacijos mokykla, vėliau įrengti butai. 

Koplytėlėje yra medinė Kristaus, nešančio kryžių, skulptūra. 
Projektą parengė MB „Archcentras“, projekto vadovė Rūta Margarita Preikšienė. Objekto tvarkybos darbus atliko UAB „AGD Group“ (direktorius Vytautas Nargelavičius) darbams buvo skirta 9 939 eurų.

Prisikėlimo apygardos vado Juozo Paliūno-Ryto žuvimo vietos aplinka.
1952 m. rudenį Prisikėlimo apygardos vadas Juozas Paliūnas-Rytas (tuo metu apygarda jau buvo išformuota ir J. Paliūnas vadovavo Povilo Lukšio rinktinei) įsikūrė Petro Krutkio sodyboje Padotnuvio k. Dotnuvos rajone. Čia buvo įrengta ir apygardos laikraščio „Prisikėlimo ugnis“ spaustuvė. Čekistai areštavo partizaną L. Jušką-Kariūną ir, sužinoję J. Paliūno buvimo vietą, 1952-10-01 organizavo operaciją, aptiko bunkerį. Jame J. Paliūnas-Rytas nusišovė. 
Objekto tvarkybos darbus atliko UAB „AGD Group“ (direktorius Vytautas Nargelavičius), darbams buvo skirta 0,5 tūkst. eurų.

 

 

 

Baigtas restauruoti paminklas Lietuvos nepriklausomybės kovoje pirmam žuvusiam kariui savanoriui Povilui Lukšiui
Nuo 2018 m. gruodžio pradžios Pirmojo žuvusio Lietuvos kariuomenės savanorio Povilo Lukšio kovos ir žūties vietos, Taučiūnų k., Vilainių sen., tvarkybos darbai sustabdyti, nes oro sąlygos neatitinko darbui su dažais keliamų reikalavimų. Balandžio pabaigoje darbai atnaujinti ir šiuo metu – baigti.
Paminklas Lietuvos nepriklausomybės kovoje pirmam žuvusiam kariui savanoriui Povilui Lukšiui pastatytas 1928 m. pagal architekto Vytauto Žemkalnio-Lansbergio projektą. Komunistų partijos Kėdainių komiteto įsakymu 1961 m. nugriautas, 1992 m. atkurtas, remiantis V. Žemkalnio-Lansbergio pasakojimu, archyvine medžiaga, nuotraukomis. Atkurtą paminklą projektavo architektas V. Gabriūnas. Pirminis paminklo variantas – kvadratinio plano, laiptuotos piramidės formos – trys 9  m ilgio betoninės terasos ir ant jų pastatyta trisienė piramidė. Paminklo forma simbolizuoja trikampį savanorių ženklą, o trys terasos – tris tautinės vėliavos spalvas. Pati piramidė reiškia amžinybę.
Povilas Lukšys gimė 1886 m. rugpjūčio 21 d. Kazokų kaime, Surviliškio valsčiuje, palaidotas Dotnuvos g. kapinėse, Kėdainiuose. Apdovanotas 3-ojo laipsnio Vyčio kryžiumi.
Pirmojo žuvusio Lietuvos  kariuomenės savanorio Povilo Lukšio kovos ir žūties vietos paminklas − vienas svarbiausių Nepriklausomybės kovų bei laisvės atgavimo simbolių, todėl, pasitinkant pirmojo žuvusio Lietuvos  kariuomenės savanorio Povilo Lukšio žūties 100-metį, kuris buvo  2019 m. vasario 9  d., paminklas buvo restauruojamas, atkuriant ant laiptų šoninių sienelių stovėjusias vazas-taures. Projektą parengė MB „Archcentras“, projekto architektė Rūta Margarita Preikšienė, darbus atlieka UAB „Doresta“ (direktorius Donatas Masiokas). Projektas finansuojamas Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

-----------------------------------------------------------

Kultūros paveldo centro 2020 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planas

1.      Statinių ir vietovių, kuriems 2020 m. rengiami Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai, sąrašas:                    

Kėdainių rajono savivaldybės ir Kultūros paveldo departamento Kauno skyriaus iniciatyva pildomas Akto (Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas) projektas Kėdainių senosios kapinėms ir laidojimų vietai Skongalyje, Kėdainių senojo miesto archeologinėje vietovėje.

1400, S630 Kėdainių gimnazija, Didžioji g. 62, Kėdainių miestas; 26106, S637 Namas, Didžioji g. 27, Kėdainių miestas; 1406,S633 Namas, Radvilų g. 41, Kėdainių miestas; 1398,S627 Pastatas, Didžioji g. /Senoji g. 20/7, Kėdainių miestas.

2.      Vietų, kurioms 2020 m. rengiami Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai, sąrašas:

1863-1864 m. sukilėlių Račkauskų kapas, Kėdainių r., Paberžės kapinės; Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta, Kėdainių r., Sosių mšk.; Lietuvos partizano Antano Rimavičiaus kapas, Kėdainių r.,

 

Architektūros ir urbanistikos skyriaus mentorius Vytautas Kundrotas