J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos

Nekilnojamosios kultūros vertybės

Įrašytos į Kultūros vertybių registrą
Pastaba: Kultūros paveldo departamento tinklalapyje www.kvr.kpd.lt, grafoje "Unikalus kodas"  įvedus unikalų kultūros vertybių kodą, galima sužinoti apie kultūros vertybę plačiau.

Unikalus kodas
kultūros vertybių registre

Kultūros vertybė

Adresas

     
 

KĖDAINIŲ MIESTO SENIŪNIJA

 
     
 

Statusas - paminklai

 

1389

Evangelikų liuteronų bažnyčios kompleksas

Vokiečių g. 7

25990

Evangelikų liuteronų bažnyčia

Vokiečių g. 7

25991

Koplyčia

Vokiečių g. 7

25992

Koplyčia

Vokiečių g. 7

1397

Kėdainių senosios regulos karmelitų vienuolyno pastatų kompleksas

Radvilų g. 10,
Didžioji g. 19,21

1404

Bažnyčia Šv. Juozapo

Radvilų g. 10

25993

Varpinė

Radvilų g. 10

25994

Vienuolyno namas

Didžioji g. 19

25995

Pastatas

Didžioji g. 21

4429

Špitolė

Radvilų g. 8a

25394

Lietuvos kario Justino Kibirkščio kapas

Kauno g. kapinės

 

Statusas - saugomos valstybės

 

5148

Kėdainių senojo miesto archeologinė vietovė

 Kėdainiai

16074

Kėdainių senamiestis

Kėdainiai

1387

Sinagogų kompleksas

Paeismilgio g. 12a
ir Senosios r. a. 12

12966

Sinagoga (vasarinė)

Paeismilgio g. 12a

25996

Sinagoga (žieminė)

Senosios rinkos aikštė 12

1386

Kėdainių miestiečio sodyba

 Kauno g. 7

26099

Kėdainių miestiečio sodybos namas

 Kauno g. 7

26100

Kėdainių miestiečio sodybos svirnas

 Kauno g. 7

26101

Kėdainių miestiečio sodybos altana

 Kauno g. 7

976

Namų kompleksas, vad. Rektorių namais

Senoji g. 2, 4

26102

Pirmas namas

Senoji g. 2

26103

Antras namas

 Senoji g. 4

1405

Namų kompleksas

Radvilų g. 19, 21

26104

Antras namas, vad. Šarfo namu

 Radvilų g. 19

26105

Pirmas namas, vad. Senjorų (Arnetų) namu

 Radvilų g. 21

16916

Saulės laikrodis

Didžiosios rinkos aikštė 6

22561

Motorinis malūnas

Skongalio g. 8

2603

Motorinis malūnas

Skongalio g. 7

12965

Sinagoga

 Smilgos g. 5A

1391

Kėdainių burmistro Mykolo Kveravičiaus namas

Smilgos g. 7

1390

Pastatas

Smilgos g. 9

1394

Pastatas

Didžioji g. 4

1395

Pastatas

Didžioji g. 6

1398

Pastatas

Didžioji g. /Senoji g. 20/7

979

Kėdainių rotušė

Didžiosios rinkos aikštė 6

1401

Pastatas, vad. Škotų pirklių namu

Didžiosios rinkos aikštė 6

1400

Kėdainių gimnazija

Didžioji g. 62

1402

Namas

Didžiosios rinkos a. 9

16027

Namas

Radvilų g. 8

1406

Namas

 Radvilų g. 41

1407

Pastatas

Radvilų g. 49

1393

Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios klebonijos pastatas

Šėtos g. 20

1403

Namas, vad. burmistro Jurgio Andersono namu

Radvilų g. 5

26106

Namas

Didžioji g. 27

216

Kėdainių dvaro sodyba

J.Basanavičiaus g. 2 A

1388

Minaretas

S.Dariaus ir S. Girėno g.
5 D

30756

Kėdainių dvaro sodybos pietų rūsys

J.Basanavičiaus g. 2 A

30757

Kėdainių dvaro sodybos šiaurės rūsys

J.Basanavičiaus g. 2 A

30758

Kėdainių dvaro sodybos vartai

J.Basanavičiaus g. 2 A

30759

Kėdainių dvaro sodybos parkas

J.Basanavičiaus g. 2 A

10948

Žudynių vieta ir kapai

Jubiliejaus g.

21963

Žydų senųjų kapinių pirma dalis, A. Kanapinsko g.

A. Kanapinsko g.

38340

Žydų senųjų kapinių trečia dalis, A. Kanapinsko g.

A. Kanapinsko g.

10949

Žydų žudynių vieta ir kapas

Daukšių kaimas

977

Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios statinių kompleksas

Senoji g. 3

36619

Evangelikų reformatų bažnyčia

Senoji g. 3

36620

Varpinė

Senoji g. 3

16990

Lietuvos karių kapai

 Dotnuvos g. kapinės

31104

Lietuvos kario Jono Kairiūno kapas

Kauno g. kapinės

31105

Lietuvos karių kapai

Kauno g. kapinės

 

Statusas - registrinės

 

2456

Pastatas

Didžioji g. 29

2230

Koplytstulpis

 Šėtos g.

2604

Namas

 Vilniaus g. 3

2605

Namas

Kranto 2-oji g. 15

2606

Namas

Senoji g. 11

978

Šv. Jurgio bažnyčia

Šėtos g. 18

15495

Sienų tapyba: "Apaštalai Petras ir Povilas, evangelistai Jonas, Lukas, Matas ir Morkus

Evangelikų liuteronų
bažnyčia, Vokiečių g. 7

16551

Rašytojo Juozo Paukštelio namas

Vydūno g. 14

4114

Sakykla

Kalvinų bažnyčia,
Senoji g.3

7896

Adomo Freitago antkapinė lenta

Evangelikų  liuteronų
bažnyčia, Vokiečių 7

219

Lipliūnų dvaro sodybos fragmentai

Lipliūnų k.

38287

Lipliūnų dvaro sodybos fragmentų dvaro rūmai

Lipliūnų k.

38288

Lipliūnų dvaro sodybos fragmentų ūkvedžio namas

Lipliūnų k.

31151

Rūsiai

Senoji g. 18

32754

Kėdainių ligoninės pastatų kompleksas

J.Basanavičiaus g. 16,
18

32755

Pirmas ligoninės pastatas

J.Basanavičiaus g. 16

32757

Transformatorinės pastatas

J. Basanavičiaus g.

32756

Antras ligoninės pastatas

J.Basanavičiaus g. 18

2085

Kėdainių žydų senųjų kapinių antra dalis

Lakštingalų g.

2239

Lietuvos laisvės gynėjo Vytauto Koncevičiaus kapas

Kauno g. kapinės

2238

Lietuvos laisvės gynėjo Alvydo Kanapinsko kapas

Kauno g. kapinės

10947

Kapas, palaidotas gydytojas Fridrichas Kaneinis (1663-1710)

Ramybės skveras

10946

Kapas, palaidotas Adomas Freitagas (1608-1650) - karo inžinierius, filosofijos ir medicinos mokslų daktaras

Vokiečių 7

10945

Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta

 Klevų g. kapinės

10944

Kapinės, palaidoti 1918-1919 m. proletarinės revoliucijos Lietuvoje dalyviai (panaikinta teisinė apsauga)

Kauno g. kapinės

31807

Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataro
Povilo Aksomaičio kapas

Kauno g. kapinės

36396

Namas

Žydų g. 2

36587

Kapinių koplyčia

Dotnuvos g. 49

37630

Pastato fasado mozaika „Kėdainių istorija“

J. Basanavičiaus g. 36

37631

Pastato sienų tapyba „Mugė“

Dotnuvos g. 1

40548

Rašytojo Justino Pilyponio kapas

Kauno g.

40547

Kėdainių evangelikų reformatų senųjų kapinių vieta

Kėdainiai

15499

Altoriai (2)

Radvilų g. 10

16840

Vargonai

Šėtos g. 18

16841

Vargonai Šv. Juozapo bažnyčios vertingoji savybė

Radvilų g. 10

7900

Varpas

Šėtos g. 18

9290

 Altorius su skulptūromis

Šėtos g. 18

43104

Dvarininkų Vendziagolskių šeimos kapas

Kauno g. kapinės

     
 

DOTNUVOS SENIŪNIJA

 
     
 

Statusas - paminklai

 

5157

Pilionių, Naujaupio piliakalnis, vad. Piliuku

Pilionių k.

23738

Gyvenvietė, Pilionių, Naujaupio piliakalnio, vad. Piliuku

Pilionių k.

23737

Pilionių, Naujupio piliakalnis su gyvenviete

Pilionių k.

 

Statusas - saugomos valstybės

 

15939

Dotnuvos dvaro sodybos ir Akademijos statinių kompleksas

Akademijos mstl.,
Instituto al. 2

30190

Dvaro rūmai

Akademijos mstl.,
Instituto al. 2

30199

Pastatas, vad. Malūnu

Akademijos mstl.
Tvenkinio g.

30200

Kumetynas

Akademijos mstl.
Žemaičių g. 10

30201

Ūkvedžio namas

Akademijos mstl.
Žemaičių g. 5

30202

Arklidės liekanos

Akademijos mstl.
 Žemaičių g.

30203

Pieninė

Akademijos mstl.,
Žemaičių g. 4

30204

Akademijos rūmai

Akademijos mstl.,
Instituto al. 1

30205

Rytų rūsys

Akademijos mstl.,
Instituto al. 1D

30206

Šiaurės rūsys-malkinė

Akademijos mstl.,
Instituto al. 2

30207

Vakarų rūsys

Akademijos mstl.,
Tvenkinio g. 7

30208

Laboratorija

Akademijos mstl.,  Tvenkinio g. 1

30191

Svirnas

Akademijos mstl.,  Žemaičių g.

30209

Rūsys su ledaine ir malkinė

Akademijos mstl.,
Tvenkinio g. 1

30210

Ligoninė

Akademijos mstl.
J. Kriščiūno g. 1

16552

Pirtis-skalbykla

Akademijos mstl., 
J. Kriščiūno g. 3

30211

Pietų rūsys-malkinė

 Akademijos mstl., 
J. Kriščiūno g. 3

30212

Namas, dėstytojų, vad. Naujuoju rektoratu

Akademijos mstl., 
J. Kriščiūno g. 2

30213

Mokykla

Akademijos mstl.
Parko g. 15

30214

Lentpjūvė

Akademijos mstl.,
  Dvaro g.1

30215

Šiaurės daržinė

Akademijos mstl.,
  Žemaičių g. 3B

30216

Bandymų stotis, pirmoji

Akademijos mstl.
Parko g.  2

30217

Pastatas, vad. Tarnautojų

Akademijos mstl.,
  Parko g. 4

30192

Valdytojo namas

 Akademijos mstl.,
  Žemaičių g. 3

30218

Tvartas

Akademijos mstl.,
  Parko g. 2M

30219

Daržinė, pašarų

Akademijos mstl.,
  Parko g. 2L

30220

Vežiminė

Akademijos mstl.,
Parko g. 2K

30221

Laboratorija, lauko bandymų

Akademijos mstl.,
Parko g. 2C

30222

Pastatas, vad. studentų kooperatyvas

Akademijos mstl.,
  Parko g. 6

30223

Rytų daržinė

Akademijos mstl., 
D. Rudzinsko g. 4C

10512

Namas, pirmasis mokytojų

Akademijos mstl., 
D. Rudzinsko g. 2

30224

Laboratorija, D. Rudzinsko

Akademijos mstl., 
D. Rudzinsko g. 1A

30225

Technikos daržinė

Akademijos mstl. ,
D. Rudzinsko 1B

30226

Namas, antras mokytojų

Akademijos
mstl. Stoties g. 1

30193

Mokykla, dvaro

Akademijos mstl.,
Žemaičių g. 6

30227

Šiaurės namas

Akademijos mstl., 
D. Rudzinsko g. 6

30228

Pietų namas

Akademijos mstl., 
D. Rudzinsko g. 8

30229

Namų ūkio sekcijos pastatas, vad. silosu

Akademijos mstl.
Stoties g. 3

30230

Namų ūkio sekcijos pastatas, vad. žvėrynu

Akademijos mstl.,
Stoties g. 5

30231

Bendrabutis-kultūros namai

 Akademijos mstl.,
Stoties g. 9

30232

Tiltas

 Akademijos mstl.

30233

Parkas

Akademijos mstl.

30194

Ūkinis pastatas

 Akademijos mstl., Žemaičių g.

30195

Tvarto liekanos

Akademijos mstl., Žemaičių g. 8B

30196

Dvaro namas

 Akademijos mstl., Žemaičių g.  8

30197

Arklidė

Akademijos mstl. Žemaičių g. 10

30198

Spirito varykla

 Akademijos mstl., Tvenkinio g. 7

13061

Beržų kapinynas

Beržų k.

21965

Dotnuvos žydų senosios kapinės

 Dotnuvos mstl.

22037

Dotnuvos vandens malūnas ir technologinė įranga

Dotnuvos mstl., Vytauto g. 71

25395

Lietuvos partizanų kapas

Dotnuvos mstl.

25385

Prisikėlimo apygardos vado Juozo Paliūno-Ryto žuvimo vieta

 Padotnuvio k.

5158

Siponių pėduotasis akmuo, vad. Ožakmeniu

Siponių k.

7905

Naujųjų Lažų kaimo Vinco Svirskio kryžius

Klaipėdos g. 18, Naujųjų Lažų k.

16991

Paminklas, skirtas  1923 m. Klaipėdos sukilimo dalyviams

Akademijos mst.

220

Zacišės dvaro sodybos fragmentai

Zacišiai

41900

Zacišės dvaro sodybos fragmentų rūmai

Zacišiai

41901

Zacišės dvaro sodybos fragmentų namas

Zacišiai

1408

Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblis

Dotnuvos mstl.,  Vytauto g.57

38544

Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia

Dotnuvos mstl.,  Vytauto g.57

38545

Šventoriaus tvora

Dotnuvos mstl.,  Vytauto g.57

38546

Vakarų vienuolyno namas

Dotnuvos mstl.,  Vytauto g.57

38547

Rytų vienuolyno namas

Dotnuvos mstl.,  Vytauto g.57

38548

Šiaurės vienuolyno namo rūsys

Dotnuvos mstl.,  Vytauto g.57

38549

Svirnas

Dotnuvos mstl.,  Vytauto g.57

38550

Daržinė

Dotnuvos mstl.,  Vytauto g.57

38551

Ledainė

Dotnuvos mstl.,  Vytauto g.57

38552

Pirtis

Dotnuvos mstl.,  Vytauto g.57

 

Statusas - registrinės

 

2232

Kapas, G. Kreico, parko įkūrėjo

Akademijos mst.

2231

Paminklas, ŽŪ akademijos dėstytojams tremtiniams ir politiniams kaliniams

Akademijos mst.

2241

Paminklinis akmuo, St. Nacevičiui

Akademijos mst.

10950

Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta

Dotnuvos mstl.

10951

Agronomo, profesoriaus Juozo Tonkūno Kapas

Dotnuvos mstl.

9291

Agronomo, selekcininko, profesoriaus Dionizo Rudzinsko paminklas

Dotnuvos mstl.

10513

Agronomo, selekcininko, profesoriaus kapas, Dionizo Rudzinsko

Gėlainių k. kapinėse

228

Piliamanto buv. dvaro sodybos parko fragmentai

Piliamanto k.

217

Šlapaberžės dvaro sodyba

Šlapaberžės k.

37212

Šlapaberžės dvaro sodybos rūmai

Stoties g. 1A, Šlapaberžės k.

37213

Šlapaberžės dvaro sodybos kumetynas

Stoties g. 1B, Šlapaberžės k.

37214

Šlapaberžės dvaro sodybos rūsys

Šlapaberžės k.

37215

Šlapaberžės dvaro sodybos malūnas-elektrinė

Stoties g. 1C, Šlapaberžės k.

37217

Šlapaberžės dvaro sodybos koplytėlė

Šlapaberžės k.

37216

Šlapaberžės dvaro sodybos parkas

Šlapaberžės k.

6128

Vainotiškių kapinynas, vad. Prancūzkapiu

Vainotiškių k.

32623

Kryžius, V. Svirskio

Naujųjų Bakainių k.

39143

1863-1864 m. sukilimo Mantviliškio mūšio atmintina vieta

Mantviliškio k.

14790

Skulptūra „Kristus“

Dotnuvos mstl.

16839

Vargonai

Dotnuvos mstl.

27662

Vargonų prospektas

Dotnuvos mstl.

27663

Vargonų instrumentas

Dotnuvos mstl.

9293

Paveikslas „Šv. Barbora“

Dotnuvos mstl.

9295

Paveikslas „Šv. Antanas“

Dotnuvos mstl.

9301

Arnotas I

Dotnuvos mstl.

     
 

GUDŽIŪNŲ SENIŪNIJA

 
     
 

Statusas - saugomos valstybės

 

221

Paberžės dvaro sodybos ir Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių kompleksas

Paberžės k. 5

31166

Kunigo Mykolo Algirdo Dobrovolskio kapas

Paberžės k. 5

31552

Ponų namas

Paberžės k. 5

31163

Svirnas

Paberžės k. 5

1411

Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia

 

31164

Šventoriaus tvora su vartais

Paberžės k. 5

31162

Varpinė

Paberžės k. 5

10959

Klebonija

Paberžės k. 5

31165

Parko fragmentai

Paberžės k. 5

13064

Akmuo su dubeniu I

Paberžės k. 5

13065

Akmuo su dubeniu II

Paberžės k. 5

13066

Akmuo su dubeniu III

Paberžės k. 5

13067

Akmuo su dubeniu IV

Paberžės k. 5

31208

Paminklas Šilingų šeimai

Paberžės k. 5

39144

Lietuvos karių kapai

Gudžiūnų mstl.

 

Statusas - registrinės

 

12160

Profesoriaus Jurgio Lebedžio tėviškės vieta

Jurgio Lebedžio g. 4, Devynduonių k.,

12161

Lietuvių literatūros istoriko, profesoriaus Jurgio Lebedžio kapas

Devynduonių k., palaidotas J.Lebedys

15007

J. Lebedžio antkapinis paminklas (tapo vertingąja savybe)

Devynduonių k.

232

Terespolio dvaro sodybos fragmentai (AtV 969)

Terespolio k.

15940

Terespolio dvaro sodybos fragmentų rūmai

Terespolio k.

38355

Terespolio dvaro sodybos fragmentų daržinė

Terespolio k.

38356

Terespolio dvaro sodybos fragmentų svirnas

Terespolio k.

38371

Terespolio dvaro sodybos fragmentų tvartas

Terespolio k.

38357

Terespolio dvaro sodybos fragmentų parkas

Terespolio k.

10952

Terespolio dvaro sodybos fragmentų Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta

Terespolio k.

35067

Lietuvos partizanų kapas

Gudžiūnų mstl.

44336

Grafų Elenos ir Antano Chrapovickių kapas

Gudžiūnų mstl,

     
 

JOSVAINIŲ SENIŪNIJA

 
     
 

Statusas - saugomos valstybės

 

27073

Sviliukų dvarvietė

Sviliukų k.

6134

Svilių kapinynas

Svilių k.

27072

Svilių senovės gyvenvietė

Svilių k.

5150

Graužių kapinynas

Graužių k.

6

Svirnas

Jasnagurkos k.

 

Statusas - registrinės

 

21311

Pastatas

Josvainių mst., Ariogalos g. 11

5151

Ruseinių komplekso senosios kapinės

Ruseinių k.

16131

Čiukiškių kapinynas

Čiukiškių k.

38366

Skulptoriaus Kosto Rameikos kapas

Josvainių mstl. kapinės

35065

Lietuvos partizanų užkasimo vieta ir kapai

Josvainių mstl.

34213

Lietuvos partizanų kautynių, žūties vieta ir kapas

Ruseinių k.

36182

Ruseinių kaimo senųjų kapinių, Sovietų Sąjungos teroro aukų ir Lietuvos partizanų rėmėjos Onos Lisiūtės kapų kompleksas

Ruseinių k.

5151

Ruseinių kaimo senųjų kapinių, Sovietų Sąjungos teroro aukų ir Lietuvos partizanų rėmėjos Onos Lisiūtės kapų komplekso senosios kapinės  

Ruseinių k.

36227

 Ruseinių kaimo senųjų kapinių, Sovietų Sąjungos teroro aukų ir Lietuvos partizanų rėmėjos Onos Lisiūtės kapų komplekso Sovietų Sąjungos teroro aukų kapas

Ruseinių k.

40740

Ruseinių kaimo senųjų kapinių, Sovietų Sąjungos teroro aukų ir Lietuvos partizanų rėmėjos Onos Lisiūtės kapų komplekso Lietuvos partizanų rėmėjos Onos Lisiūtės kapas

Ruseinių k.

37975

Josvainių žydų senosios kapinės

Josvainių mstl.

7808

Paveikslas „Marija“ su aptaisu

Josvainių mstl.

7909

Varpas

Josvainių mstl.

44346

Šaravų miško 1863-1864 m. sukilėlių stovyklos ir kautynių vieta

Šaravų k.

     
 

KRAKIŲ SENIŪNIJA

 
     
 

Statusas - paminklai

 

23739

 Ambraziūnų piliakalnis su priešpiliu ir gyvenviete

Ambraziūnų k.

5159

Ambraziūnų piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete priešpilis

 

5159

Piliakalnis, Ambraziūnų

Ambraziūnų k.

23740

Gyvenvietė, Ambraziūnų piliakalnio

Ambraziūnų k.

38959

Pilsupių piliakalnis su gyvenviete

Pilsupių k.

5160

Pilsupių piliakalniio su gyvenviete piliakalnis, vad. Bakanu

Pilsupių k.

38960

Pilsupių piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė

Pilsupių k.

5155

Plinkaigalio piliakalnis

Plinkaigalio k.

5162

Vosbučių piliakalnis, vad. Pilaitės kalnu

Vosbučių k.

 

Statusas - saugomos valstybės

 

21964

Krakių žydų senosios kapinės

 Krakių k.

21962

Žydų žudynių vieta ir kapas

 Peštiniukų k.

14792

Monumentalus kryžius su horeljefais, dviejų šventųjų

 Vailainių k.

36685

Rezgių senųjų kapinių kompleksas, 1831 m.

Rezgių k.

16789

1831 m. sukilėlių kapai

Rezgių k.

36686

Paminklas sukilėliams

Rezgių k.

36687

Senosios kapinės

Rezgių k.

37469

Mikalojaus Katkaus sodybos - memorialinis muziejus

Ažytėnų k. 

10956

Mikalojaus Katkaus sodybos - memorialinio muziejaus namas

Ažytėnų k. 

37479

Mikalojaus Katkaus sodybos - memorialinio muziejaus svirnas

Ažytėnų k. 

37480

Mikalojaus Katkaus sodybos - memorialinio muziejaus tvartas

Ažytėnų k. 

37481

Mikalojaus Katkaus sodybos - memorialinio muziejaus šulinys

Ažytėnų k. 

 

Statusas - registrinės

 

10957

Kapas, palaidotas Mikalojus Katkus (1852-1944) - etnografas, literatas, liaudies švietėjas

Ažytėnų k.

16735

Paminklinis akmuo, 1579 m. M. Daukšos įsteigtai Krakių parapinei mokyklai

Krakių mstl. Kranto g.

6155

Pališkėlių senosios kapinės

Pališkėlių k.

224

Pašušvio dvaro sodybos fragmentai

Pašušvio k.

38293

Pašušvio dvaro sodybos fragmentų svirnas

Pašušvio k.

38294

Pašušvio dvaro sodybos fragmentų kumetynas

Pašušvio k.

38295

Pašušvio dvaro sodybos fragmentų ūkinis pastatas

Pašušvio k.

38296

Pašušvio dvaro sodybos fragmentų parkas

Pašušvio k.

14791

Pašušvio dvaro sodybos fragmentų paminklas su Šv. Antano skulptūra

Pašušvio k.

38297

Pašušvio dvaro sodybos fragmentų Pirmojo pasaulinio karo Rusijos karių kapinės

Pašušvio k.

213

Bartkūniškio buv. dvaro sodybos fragmentai

Bartkūniškio k.

41929

Bartkūniškio buv. dvaro sodybos fragmentų ponų namas

Bartkūniškio k.

41930

Bartkūniškio buv. dvaro sodybos fragmentų namas

Bartkūniškio k.

41931

Bartkūniškio buv. dvaro sodybos fragmentų malūno pastatas

Bartkūniškio k.

41932

Bartkūniškio buv. dvaro sodybos fragmentų ūkinis pastatas

Bartkūniškio k.

6138

Plaukių senosios kapinės

Plaukių k.

39169

Krakių miestelio istorinė dalis

Krakių mstl.

35298

Lietuvos partizanų kovos ir žūties vieta

Šilainių k.

33186

Lietuvos partizano Stasio Gražinsko-Vanago kapas

Šilainių k.

34653

Lietuvos partizanų kovos ir žūties vieta

Guptilčių k.

34214

Lietuvos partizano Augustino Štaro-Pukiaus kapas

Šulaičių k.

40476

Knygnešio Jeronimo Dalboko kapas

P. Lukšio g., Krakių mstl.

40475

Knygnešio Baltramiejaus Vito kapas

P. Lukšio g., Krakių mstl.

40474

Knygnešio Jono Juravičiaus kapas

P. Lukšio g., Krakių mstl.

38836

Lietuvos partizanų užkasimo vieta ir kapai

Dariaus ir Girėno g., Krakių mstl.

39392

Knygnešės Petronėlės Lavenaitės-Gaučienės kapas

Betygalos g., Krakių mstl.

15009

Skuptūra „Nukryžiuotasis“

Krakių mstl.

7911

Varpas

Krakių mstl.

9309

Paveikslo „Šventoji šeima“ aptaisas

Krakių mstl.

9311

Ornamentuotas kryžius

Krakių mstl.

9315

Paveikslas „Marija su kūdikiu“

Pajieslio k.

9316

Varpas

Pajieslio k.

9317

Paveikslas „Šv. Dominykas“

Pajieslio k.

9318

Skulptūra „Nukryžiuotasis“

Pajieslio k.

44333

Teodoros Uršulės Pilsudskos kapas

Pajieslio k.

     
 

PELĖDNAGIŲ SENIŪNIJA

 
     
 

Statusas - paminklai

 

5169

Stašaičių piliakalnis, vad. Švedkapiu

Stašaičių k.

 

Statusas - saugomos valstybės

 

26636

Nociūnų kapinynas

Nociūnų k.

 

Statusas - registrinės

 

212

Aukupėnų dvaro sodybos fragmentai

Aukupėnų k.

41969

Aukupėnų dvaro sodybos fragmentų rūmai

Aukupėnų k.

41971

Aukupėnų dvaro sodybos fragmentų oficina

Aukupėnų k.

41972

Aukupėnų dvaro sodybos fragmentų svirnas

Aukupėnų k.

41973

Aukupėnų dvaro sodybos fragmentų pirmas namas

Aukupėnų k.

41974

Aukupėnų dvaro sodybos fragmentų antras namas

Aukupėnų k.

41975

Aukupėnų dvaro sodybos fragmentų rūsys

Aukupėnų k.

41976

Aukupėnų dvaro sodybos fragmentų parko fragmentai

Aukupėnų k.

2607

Labūnavos dvaro sodybos bokštas ir partizanų kovos ir žūties vieta

Labūnavos k.

1410

Zabielų memorialinė koplyčia

Vainikų g. 8, Labūnavos k.

36616

Juciūnų kapinių statinių kompleksas

Senoji g.9, Juciūnai

36617

Juciūnų kapinių statinių komplekso kapinių koplyčia

Senoji g.9, Juciūnai

36618

Juciūnų kapinių statinių komplekso varpinė

Senoji g. , Juciūnai

37328

Aukupėnų kaimo kapinių laidojimo koplyčia

Užkapių k.

37628

Pastato fasado mozaika „Melioratoriai“

V.Koncevičiaus g.3

38359

Gelnų koplytėlė

Gelnų k.

34654

Lietuvos partizanų Adolfo ir Antano Naruševičių kapas

Nociūnų k.

34215

Lietuvos partizano Stasio Kšenavičiaus-Žaibo kapas

Nociūnų k.

39901

Labūnavos dvaro sodybos antras bokštas

Nevėžio g. 35 A, Labūnavos k.

7914

Varpas

Vainikų g. 8, Labūnavos k.

     
 

PERNARAVOS SENIŪNIJA

 
     
 

Statusas - registrinės

 

16160

Senkapis (panaikinta teisinė apsauga)

Kauno aps., Kėdainių sav., Preikapės k.

43111

Gegužių kaimo senosios kapinės

Gegužių k.

44334

Tautinio atgimimo veikėjos, pedagogės, tautosakininkės Jadvygos Teofilės Juškytės kapas

Jadvygos Juškytės g., Pernaravos mstl.

     
 

SURVILIŠKIO SENIŪNIJA

 
     
 

Statusas - paminklai

 

5163

Bakainių piliakalnis, vad. Pilimi

Bakainių k.

23742

Priešpilis, Bakainių piliakalnio, vad. Pilimi

Bakainių k.

23741

Bakainių piliakalnis su priešpiliu

Bakainių k.

5165

Kalnaberžės piliakalnis, vad. Piličkalniu

Kalnaberžės k.

23744

Gyvenvietė, Kalnaberžės piliakalnio, vad. Piličkalniu

Kalnaberžės k.

23743

Kalnaberžės piliakalnis su gyvenviete

Kalnaberžės k.

5152

Vaidatonių piliakalnis, vad. Žalnierka

Vaidatonių k.

 

Statusas - saugomos valstybės

 

5164

Bakainių kapinynas

Bakainių k.

229

Sirutiškio dvaro sodyba

Sirutiškio k.

23514

Sirutiškio dvaro sodybos rūmai

 Sirutiškio k.

23515

Sirutiškio dvaro sodybos rūkykla

Sirutiškio k.

23516

Sirutiškio dvaro sodybos kapinės

 Sirutiškio k., prie Sirutiškio dvaro

23517

Sirutiškio dvaro sodybos parkas

Sirutiškio k.

20189

Antkapinis kryžius

Surviliškio mstl., V.Svirskio mokykloje

7929

Monumentalus kryžius su Šv. Aloyzo ir Šv. Onos horeljefais

Surviliškio mstl., mokyklos kieme

9333

Koplytėlė

 Surviliškio mstl.

5153

Vaidatonių kapinynas

Vaidatonių k.

20041

Kryžius

Pakruostės g., Pakruostės k.

215

Kalnaberžės dvaro sodyba

Kalnaberžės k.

35338

Kalnaberžės dvaro sodybos rūmai

Kalnaberžės k.

35339

Kalnaberžės dvaro sodybos tvartas

Kalnaberžės k.

35340

Kalnaberžės dvaro sodybos kluonas

Kalnaberžės k.

35341

Kalnaberžės dvaro sodybos kalvė

Kalnaberžės k.

35342

Kalnaberžės dvaro sodybos arklidės liekanos

Kalnaberžės k.

35343

Kalnaberžės dvaro sodybos parkas

Kalnaberžės k.

38367

Kryždirbio Vinco Svirskio kapas

Surviliškio mst. kapinės

 

Statusas - registrinės

 

5166

Piliakalnis, vad. Krasausko kalnu

Lomeikiškių k.

10960

Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta

Surviliškio mst.

33921

Lietuvos partizanų kapai

Surviliškio mst. kapinės

15012

Kilnojamas altorėlis

Surviliškio mst.

7930

Kryželis

Surviliškio mst.

7931

Varpas

Surviliškio mst.

7932

Arnotas su Slucko juostų fragmentais

Surviliškio mst.

7933

Kapa su Slucko juosta

Surviliškio mst.

9334

Paveikslas „Marija Sopulingoji“

Surviliškio mst.

9335

Arnotas I

Surviliškio mst.

9336

Arnotas II

Surviliškio mst.

9337

Arnotas III

Surviliškio mst.

9338

Kapa iš Slucko juostų

Surviliškio mst.

9339

Skulptūra „Nukryžiuotasis“

Surviliškio mst.

9340

Skulptūra „Trimituojantis angelas“

Surviliškio mst.

9341

Ornamentuotas kryžius

Surviliškio mst.

     
 

ŠĖTOS SENIŪNIJA

 
     
 

Statusas - paminklai

 

23745

Sangailų piliakalnis su gyvenviete

Sangailų k.

5168

Sangailų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis

Sangailų k.

23746

Sangailų piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė

Sangailų k.

 

Statusas - saugomos valstybės

 

5167

Pašėtės kapinynas

 Pašėtės k.

36184

Šėtos sinagogos pastatas

Kėdainių g. 1A, Šėtos mstl.

233

Vaiškonių dvaro sodybos fragmentai

Vaiškonių k.

42025

Vaiškonių dvaro sodybos fragmentų ponų namas

Vaiškonių k.

42026

Vaiškonių dvaro sodybos fragmentų pirmas pastatas

Vaiškonių k.

42027

Vaiškonių dvaro sodybos fragmentų svirnas

Vaiškonių k.

42028

Vaiškonių dvaro sodybos fragmentų kalvės pastatas

Vaiškonių k.

42029

Vaiškonių dvaro sodybos fragmentų malūno pastatas

Vaiškonių k.

 

Statusas - registrinės

 

2240

Koplytstulpis, , Aleksandrui Dambrauskui - Adomui Jakštui (1860-1938) - profesorius, prelatas

Kuronių k.

1412

Koplytstulpis

Pašėtės k.

1413

Veličkų šeimos koplyčia-mauzoliejus

Šėtos mst.

10961

Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta

Šėtos mst.

223

Pašumerio dvaro sodybos fragmentai

Pašumerio k.

40387

Pašumerio dvaro sodybos fragmentų klojimas

Pašumerio k.

36586

Pagirių kapinių koplyčia

Ramioji g. 10, Pagiriai

37632

Pastato fasado mozaika „Žmogus ir technika“

Liepų g., Aukštųjų k Kaplių k.

33920

Lietuvos partizanų kapas

Šėtos mstl.

33862

Lietuvos partizanų užkasimo vieta ir kapai

Kapų g., Šėtos mstl.

38120

Šėtos žydų senosios kapinės

Šėtos mstl.

41948

Gumbių koplytėlė

Margių k.

9342

Paveikslas „Marija Rožančinė“

Šėtos mstl.

9343

Paveikslas „Šventoji Trejybė“

Šėtos mstl.

9344

Skulptūra „Nukryžiuotasis“

Šėtos mstl.

9345

Skulptūra „Šv. Juozapas“

Šėtos mstl.

9346

Ornamentuotas kryžius

Šėtos mstl.

43949

Mokytojos, politinės kalinės Adelės Dirsytės gimtosios sodybos vieta

Aukštųjų Kaplių k.

43945

Paminklas mokytojai, politinei kalinei Adelei Dirsytei

Ramygalos g. 2A, Šėtos mstl.

44347

Pagirių bažnyčios varpinė

Pagirių mstl.

44332

Paminklas Lietuvos Nepriklausomybės kovose žuvusiems atminti

Ramygalos g. 38, Šėtos mstl.

     
 

TRUSKAVOS SENIŪNIJA

 
     
 

Statusas - saugomos valstybės

 

5170

Šukionių piliakalnis

 Šukionių k.

33184

Lietuvos partizanų vadavietė

Taujėnų k.

 

Statusas - registrinės

 

225

Pauslajo dvaro sodybos fragmentai

Pauslajo g. 9B, Pauslojo k.

37084

Pauslajo dvaro sodybos fragmentų parko fragmentai

Pauslajo g. 9B, Pauslojo k.

37085

Pauslajo dvaro sodybos fragmentų rūmai

Pauslajo g. 9B, Pauslojo k.

226

Pavermenio dvaro sodyba

Pavermenio k.

32415

Pavermenio dvaro sodybos rūmai

Pavermenio k.

32416

Pavermenio dvaro sodybos oficina

Pavermenio k.

32417

Pavermenio dvaro sodybos svirnas

Pavermenio k.

32418

Pavermenio dvaro sodybos tvartas

Pavermenio k.

32419

Pavermenio dvaro sodybos parkas

Pavermenio k.

31103

Jono Ambrozo kapas

Truskavos mstl.

33936

Jono Maršalkos kapas

Truskavos mstl.

33946

Juozo Žuko - Dobilo kapas

Truskavos mstl.

33918

Zigmo Varno - Žentuko kapas

Anciškio k.

33889

Lietuvos partizanų kapas

Anciškio k.

33866

Lietuvos kario savanorio Juozo Kapčinsko (Kupčinsko) kapas

Anciškio k.

33945

Lietuvos partizanų rėmėjo Motiejaus Piliponio kapas

Truskavos mstl.

34199

Sovietų teroro aukų Kazimiero, Antano ir Kosto Stankevičių kapas

Truskavos mstl.

34208

Lietuvos partizano Juozo Šemežio kapas

Truskavos mstl.

33944

Lietuvos partizano Antano Žuko – Žukovo kapas

Truskavos mstl.

42953

Okainių senosios kapinės

Okainių k.

 

VILAINIŲ SENIŪNIJA

 
     
 

Statusas - saugomos valstybės

 

210

Apytalaukio dvaro sodyba

Apytalaukio k.

981

Apytalaukio dvaro sodybos rūmai

Apytalaukio k.

25947

Apytalaukio dvaro sodybos šunidė

Apytalaukio k.

25948

Apytalaukio dvaro sodybos kumetynas

Apytalaukio k.

25949

Apytalaukio dvaro sodybos bokštas

Apytalaukio k.

25950

Apytalaukio dvaro sodybos kumetynas

Apytalaukio k.

25951

Apytalaukio dvaro sodybos parkas

Apytalaukio k.

980

Lančiūnavos dvaro sodybos pastatų kompleksas

Lančiūnavos k.

218

Lančiūnavos dvaro sodybos pastatų komplekso rūmai

Lančiūnavos k.

25744

Lančiūnavos dvaro sodybos parkas

Lančiūnavos k.

25736

Lančiūnavos dvaro sodybos bažnyčia

Lančiūnavos k.

25737

Lančiūnavos dvaro sodybos svirnas

Lančiūnavos k.

25738

Lančiūnavos dvaro sodybos ledainė

Lančiūnavos k.

25739

Lančiūnavos dvaro sodybos karčema

Lančiūnavos k.

25740

Lančiūnavos dvaro sodybos kalvė

Lančiūnavos k.

25741

Lančiūnavos dvaro sodybos tvartas

Lančiūnavos k.

25742

Lančiūnavos dvaro sodybos sandėlis

Lančiūnavos k.

25743

Lančiūnavos dvaro sodybos elektrinė

Lančiūnavos k.

230

Stasinės dvaro sodyba

Stasinės k.

23510

Svirnas

Stasinės k.

23511

Kalvė

Stasinės k.

23512

Ledainė

Stasinės k.

23513

Vėjo malūno liekanos

Stasinės k.

1414

Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia

Apytalaukio k.

16597

Pirmojo žuvusio Lietuvos kariuomenės savanorio Povilo Lukšio kovos ir žūties vieta

Taučiūnų k.

2225

Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo parapinės bažnyčios kompleksas

 Šventybrasčio k.

39900

Kristaus Atsimainymo bažnyčia

 Šventybrasčio k.

39899

Varpinė

 Šventybrasčio k.

 

Statusas - registrinės

 

211

Aristavos dvaro svirnas

Šėtos g. 1, Aristavos k.

231

Česlovo Milošo gimtinės vieta

Šetenių k.

9357

Siručių šeimos antkapis

Šventybrasčio k. kapinėse

10962

Kapinės, palaidoti 1863 m. sukilimo dalyviai

Šventybrasčio k.

234

Zavišinės dvaro sodybos fragmentai

Zavišinės k.

43108

Svirnas

Zavišinės k.

43109

Bokštas-rūkykla

Zavišinės k.

37629

Pastato fasado mozaika „Medis“

Liepų al. 8, Lančiūnavos k.

37624

Dvarčininkų kaimo senosios kapinės

Koliupės k.

35061

Lietuvos partizanų kovos ir žūties vieta

Peiksvos k.

33916

Lietuvos partizano Prano Plančiūno-Valterio kapas

Šventybrasčio kaimo kapinės

33917

Lietuvos partizanų ryšininko Broniaus Sereikos kapas

Šventybrasčio kaimo kapinės

4130

Aristavėlės koplyčios vieta

Aristavėlės k.

7938

Paveikslo „Marija“ aptaisas

Apytalaukio k.

9348

Paveikslas „Šv. Kazimieras“

Apytalaukio k.

15015

Varpas I

Apytalaukio k.

15016

Varpas II

Apytalaukio k.

9349

Paveikslas „Mykolas Arkangelas“

Apytalaukio k.

9350

Altorius su skulptūromis ir horeljefais

Apytalaukio k.

9351

Skulptūra „Marija su kūdikiu“ („Šv. Kazimieras Kostka“)

Lančiūnavos k.

9352

Skulptūra Šv. Kazimieras“ vertingoji savybė

Lančiūnavos k.

9354

Skulptūra „Nukryžiuotasis“

Apytalaukio k.

9355

Paveikslas „Šv. Barbora“

Šventybrasčio k.

9356

Ornamentuoti kryžiai (2)

Šventybrasčio k.

44335

Grafų Zabielų šeimos kapas

Apytalaukio k.

44331

Paminklas Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečiui

Bažnyčios g. 2, Šventybrasčio k.